I begynnelsen av mai fikk alle NFFs medlemmer tilsendt en spørreundersøkelse om hvordan de ble rekruttert som medlem i NFF.

Bakgrunnen for dette var at NFF har nedsatt en rekrutteringskomite som skal foreslå hvordan NFF kan rekruttere flere medlemmer. Komiteen er svært glad for at vi har fått inn over 1200 besvarelser som vil være til meget god hjelp for komiteens videre arbeid.

Takk for responsen!

De som besvarte undersøkelsen og ønsket det, ble med i trekningen av en signert bok av Gunnar Sønsteby «Rapport fra Nr 24». Vinnerne er:

Svein Jacobsen, Straumsgrend
Arne Georg Eriksen, Vestby
Geir Charles Grindheim, Haugesund.

Vi gratulerer!