minnesmerke

Fire bautaer med navnet til 117 falne fra Arendal kommune under 2. verdenskrig ble avduket på 70-årsdagen for fredsslutningen. De fleste omkom på sjøen. De falnes navn er støpt inn på bronseplater og står ved siden av et krigsmonument som ble reist på 10-årsdagen i 1955.

Arendal-området var et av de stedene i Norge som hadde flest sjøfolk i handelsflåten under krigen. Det var under arbeidet med boken ”Fredens seilas” at krigshistorikeren Kristen Taraldsen ble klar over at Arendal var den eneste kommunen i fylket som ikke hadde noe krigsminnesmerke med navn på de omkomne. Dette omfatter vel og merke ”gamle” Arendal, før kommunesammenslåingen.

Taraldsen tok kontakt med leder i Arendal Forsvarsforening, Willy Sandnes. Han fikk dannet en ”Bautakomitee for krigens ofre i Arendal”, som foruten Arendal Forsvarsforening, besto av Arendal Sjømandsforening, Norske Reserveoffiserers avd Nedenes og Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner.

I løpet av et år klarte man å samle inn 400 000 kr til et minnesmerke. – Da Sparebanken Sør la 100 000 kr på bordet løsnet det, forteller Sandnes som i samarbeid med Arendal kommune hadde tilrettelagt for en verdig seremoni ved avdukningen av
bautaen den 8. mai.

Norske Gardeveteraners Drillkontingent sørget for plettfri drill, og orlogskaptein Gunnar Beisland la ned krans på vegne av Sjøforsvaret. Kommunen hadde også invitert gjester fra bla New Zealand, Canada, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia, etterkommere etter de som var med under den tragiske flystyrten i Hølen utenfor Arendal i februar 1945.

Listen over de 117 navnene representerer alle ulike dramatiske historier fra krigen på havet. Den første som omkommer var donkeymann Alf Henry Mathisen, som mistet livet 4. desember 1939 da skipet, ”Gimle”, fra det nøytrale Norge, blir senket i Nordsjøen av en tysk ubåt. Skipsfører Jens Lassen Ugland og tre offiserskamerater i handelsflåten satte kurs mot Storbritannia i en seilbåt den 14. juli 1940. Riggen gikk over bord i et fryktelig uvær, men de ble til alt hell plukket opp av en britisk ubåt utenfor Farsund. Etter flukten førte Ugland en rekke handelsfartøy. Han mistet livet da ”Christian Michelsen”, som han førte, ble senket av en tysk ubåt utenfor Algeri i Nord-Afrika i september 1943.

Alexander Dugan Ugland dro 28. mai 1941 i seilbåten ”Good Hope” fra Sørlandet sammen med fem kamerater. Hensikten var å rømme til England. Seilbåten ble imidlertid oppbrakt av en tysk vaktbåt og Ugland ble dømt til døden og henrettet. Sigurd Osnes, 2. maskinist på ”Hai Tung”, mistet livet utenfor Malaysia da skipet ble senket av en japansk ubåt 7. desember 1941.

Skipsfører Halfdan Alexander Mørland mister livet da skipet hans ”Tambor” i september 1942 blir torpedert av en tysk ubåt ved de vestindiske øyer. Maskinist Olaf Daniel Pedersen ble tatt til fange da skipet ”Halldor”, som lå på Hongkong havn, ble kapret av japanerne. Han dør 15. august 1945 i en japansk krigsfangeleir og er noen av de siste som omkommer under krigen.