I 2021 vedtok Nato å trekke alle styrker ut av Afghanistan. For to år siden gikk Russland til angrep på Ukraina, og som følge av krigen utvides alliansen med to nye medlemmer. De senere årene har Nato også gjennomgått store endringer. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å etablere ny kommandostruktur og alliansens planverk er revidert.

27. februar avholdt Norges Forsvarsforening et webinar der viseadmiral Louise Dedichen orienterte om sine år som sjef for den norske militærmisjon i Brussel, og som norsk militær representant til Militærkomiteen i NATO. Her får du et innblikk i begivenhetene og arbeidet som Norges representant i forsvarsalliansen.

Se opptak fra webinaret her: