I dette første året med en ny langtidsplan(2021-2024) for Forsvaret, mangler ikke Forsvarssjefen komplekse utfordringer. Når han sier at 2021 er beredskapsåret, er det et viktig grunnlag for å skape beredskap og stridsevne; at vi faktisk er i stand til å anvende balansert militær makt med en utholdenhet og robusthet som er påkrevet ut fra den situasjonen som kan oppstå.

Dette skriver Nordre Vestfold Forsvarsforening i en uttalelse som er sendt forsvarssjefen og lokalavisene i Nordre Vestfold.

Beredskap er å være forberedt på det uforutsette, heter det videre. Å opprettholde operativ evne forutsetter tilstrekkelig kvalifisert personell og riktig materiell, i samvirke med ledelse som sammen skaper troverdighet.
Med størrelsen på vårt militære forsvar er vi samtidig helt avhengig av vårt NATO-medlemskap, med den hjelp og de krav som medlemskapet innebærer. Det omfatter også den utfordring det er å opprettholde norsk nasjonal evne til effektivt å ta imot NATO-styrker.

Å utvikle troverdighet, slik at nordmenn har tiltro til at vi skal klare å forsvare oss, og at andre samtidig overbevises om at vårt land forsvares effektivt, er helt grunnleggende.

Styret i Nordre Vestfold Forsvarsforening ser svært positivt på at Forsvarssjefen har ambisjoner om mer effektiv utnyttelse av Forsvarets kapasiteter og ressurser, og samtidig legger opp til bedret beredskap også gjennom å skape kortest mulig avstand fra Forsvaret i fred til et mobilisert forsvar. Dessuten å skjerpe beredskapen med å etterfylle lagrene med riktig materiell og ammunisjon, å ha øvet og trent personell, forenkling av rutiner og regelverk, samvirke med resten av Totalforsvaret, og å øve sammen med NATO-styrker.

Dagens forsvar byr på mye positivt som danner et godt grunnlag for den nødvendige forbedring som Forsvarssjefens legger opp til i «Beredskapsåret 2021».