Hedemarken Forsvarsforening arrangerte 25 forsvarsrelaterte seminarer ved fem av distriktets videregående skoler våren 2016.  Nye seminar er planlagt i skoleåret 2016/17

Hedemarken forsvarsforening har våren 2016 arrangert 25 skoleseminarer på distriktets fem videregående skoler; Hamar Katedralskole, Jønsberg vg, Ringsaker vg., Stange vg og Storhamar vg.

Seminarene består av to ulike opplegg. Tilsammen deltok ca 595 elever.

Det første startet i vinter i syv avgangsklasser som hver fikk foredrag som ble levendegjort med besøk på Det Krigshistoriske Formidlingssenter på Garveriet på Moelv. Temaet var : Forløpet til krigen i 1940, kampene på Hedemarken samt betydningen av å ha beredskap og forsvar.  Foredragsholder tidligere forsvarsjef general Harald Sunde. Tilsammen deltok ca 210 elver og lærere.

Det neste skoleseminar  gikk på dagens verdenssituasjon  og virkninger for Norge. Her deltok fire av de fem skolene på 7 seminarer. Hovedtema var «Europa i forandring, Hva er Norges rolle i nåtidens største menneskevandring.». Foredragsholder Ambassadør Carola Bjørkund. Det deltok 18 klasser og ca 385 elever.

En av skolene, Hamar Katedralskole  ønsket et halvdags seminar for alle førsteklassene . Vi laget to tilleggs-temaer: «Forebygging av hatytringer, diskriminering og ekstremisme.» Foredragsholder fra Europarådet/Wergelandssenteret prosjektkoordinator Ingrid Aspelund.

Siste tema: «Utviklingen i Syria og Irak. Er hjemvendte fremmedkrigere en trussel for  Norge?»

Foredragsholder: Orlogskaptein Lars Rognan fra Folk og Forsvar.

På Hamar Katedralskole  den 6. juni deltok syv klasser og ca 170 elever.

Lignende seminarer som  vi har arrangert  i skoleåret 2015/16 planlegges for neste skoleår.

Hovedhensikten med alle  skoleseminarene er å formidle/levendegjøre viktige historiske hendelser og viktige forhold i dagens verdenssituasjon sett i et forsvarspolitisk perspektiv. Hedemarken Forsvarsforening ønsker gjennom sin aktiviteter å fremme forståelsen for at Norge til enhver tid skal ha et troverdig forsvar og en god sivil- og militærberedskap.