HEDEMARKEN FORSVARSFORENING på tematur

Under temaet matrproduksjonen i Norge sett i beredskapsperspektiv foretok foreningen en tematur rundt i Ringsaker  tirsdag den 31 juni.

Oberstløytnant Bjørn Boye tok 27 interesserte tilhørere med på en særdeles interessant rundtur i Ringsaker. Under turen kommenterte han ulike sider og hensyn ved norsk landbrukspolitikk. Foredraget ble underveis supplert med stopp på ulike typer landbrukseiendommer og anlegg

Flere steder var det driverne selv som belyste sin virksomhet.

Vi startet med veteranbuss fra Ridehuset på Hamar kl 10. Derfra rett til Brumunddal med industribedriftene  TINE  og Nora. Underveis fikk vi kunnskap om mange av gårdene og innføring om Norsk Proteins virksomhet. Utbygningene i Brumunddal med de to store makeskiftende, det ene på Granerud og det andre på Tømmerli ble forklart.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi besøkte kort Flisaker. Dagens driver Arne Ivar Dobloug  kommenterte makeskiftet  de hadde vært gjennom. På Enger, en mindre gård overfor Byflaten , fortalte eieren, Anders Storlien,  om de problemene han hadde hatt med samdrift, tilpassinger til endrede driftsvilkår  med de problemer og utfordringer ulv og bjørn skapte.

Fra Byflaten gikk turen videre forbi Tokstad til Rudshøgda. Gårder og industrianlegg ble behørig kommentert og forklart. Herfra for vi videre over Åshøgda forbi Stolvestadgårdene, Korslund, Skreshol til Dalby. Langs hele veien fikk vi del i Bjørns omfattende lokalkunnskap ualminnelig godt formidlet.

Ferden gikk så videre gjennom Stavsjø, Hilstad forbi Balleshol, Hol, Mølstad til Hoelstad. Alle steder kommentarer med gode gårds og familiehistorier. På Hoelstad var det stopp og  lunsj. Sammen med kaffe og vann(i varmen)  gjorde det oss svært godt. Hoelstad er en storgård med allsidig og moderne drift. Det hadde nylig vært  generasjonsskifte. Tidligere junior, nå drifteren  Hans Jørgen, fortalte om hvorledes generasjonsskifte fungerte, kommenterte landbrukspolitiske spørsmål og viste oss ulike deler av virksomheten.

Etter en god lunsj gikk turen videre ned til Tingnes  og rundt Helgøya. Her ble særlig makeskifte på Toftes Gave(Sund) kommentert samt historikken omkring mange av gårdene vi passerte Her skal særlig  nevnes Holvelsrud og Hovinsholm. Lokal Øying, Pål Dobloug, fortalte en del om gårdene på østsiden av Øya som vi passerte, blant annet om Lodviken.

Vi satte nå nesen hjemover fortsatt  med gode kommentarer om gårder og landsskaper så som Biskoplien, Liberget, campingplassen ved Framnesbrua samt om utviklingen i Brumunddal.
Vi hadde rekordvarme under turen, så det var en kunnskapsmettet, takknemlig og en noe sliten forsamling som kom vel hjem klokken 1630.Tematur rundt i Ringsaker  tirsdag den 31 juni med tema: