Hedemarken Forsvarsforening arrangerte  Sikkerhetskonferanse med tidligere forsvarssjef general Harald Sundesom foredragsholder

Klokken 17:57 var lokalet I Ridehuset på Hamar fylt til randen, og fremdeles strømmet det på gjennom døren. Ekstra stoler måtte letes opp og bæres frem. Sikkerhetskonferansen med Forsvaret i dag som tema, fenget mange forsvarsinteresserte i Hamarregionen tirsdag den 30.. Det var en fornøyd formann Bengt Lindman som ønsket velkommen til det første møte etter sommerferien hvor ca 125 tilhørere var samlet!

Artikkelen fortsetter under bildet

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde, var foredragsholder og startet med å vise til Regjeringens Langtidsplan for forsvarssektoren. Han kunne med en gang konkludere med hva Forsvaret trenger: Forsvaret trenger penger, penger, penger.

Vi har noen av verdens beste soldater, men Regjeringen må finansiere det forsvaret som Stortinget har besluttet, slo Sunde fast før han tok oss tilbake til den kalde krigen, opprustingen og bygging av den militære infrastruktur i Norge som i store deler ble finansiert av Nato.

Nå må vi være med inn i framtida, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde til en lydhør forsamling.

Større utrygghet stiller nye spørsmål om Norges forsvar. Hastigheten i forandringer skaper en voldsom usikkerhet. Verden rundt oss er preget av store forandringer. Vi ser høyreekstremistiske grupper som er populistiske og de er mange. Deres verdier står langt unna våre.

General Harald Sunde tar også opp frykten for islam og muslimer. Det er ingen religionskrig i Midtøsten. Vi må ikke være redd for islam. De aller aller fleste muslimer er fredelige folk. Det er mer en maktkamp som har utarmet land. Det er 12 millioner mennesker på flukt fra Syria. Kun et fåtall av dem har funnet vegen til Europa. Fem år med blodig borgerkrig har de opplevd. Det samme skjer i Irak. Dette skaper et totalt tap av håp og tro for framtida for mange ungdommer. Da ligger onde tanker nærmere, feks terror og hevn.

Sunde ser ikke for seg et framtidig fredelig Europa uten Russland. Derfor må vi ikke kun fokusere på militær makt, men også bidra til mer demokrati og dialog. USA har gitt Europa klar beskjed om at vi må ta mer ansvar for egen sikkerhet. De peker sine ressurser østover.

Sundes kommentar til Stortingsproposisjon 151 S, kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren var i korthet dette:

– Investeringer er nødvendig for økt tilgjengelig og økt aktivitet.

– En reduksjon i Heimevernet og at Hæren forblir på samme nivå som i dag, mener Sunde er den farligste vegen å ta. Å utsette en videre utredning av Hæren er helt unødvendig og svekker hele troverdigheten av langtidsplanen.

– Kystjegerne burde bli lagt til spesialstyrkene..

– Bør beholde HV som den lokale observatør. HV er billige og burde være flere.

– Det viktigste vi gjør er å videreutvikle vår etterretning. Her er vi en stormakt med godt renomme.

– Cyperforsvaret er unikt med soldater som operer i det digitale rom.

– Mer samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret når det gjelder materiale, utstyr og hele logistikk systemet.

Sunde etterlyser en mer nyansert forsvarsdebatt. Han stiller spørsmåle om hva den økonomiske kraften i en velstandsnasjon på 6 millioner mennesker er og mener at med stigende forsvarskostnader, bør vi se på et sterkere og mere forpliktiende forsvarssamarbeid med vår naboland I nordregionen.

Og med det avsluttet Sunde sitt foredrag. Etter kaffe, kaker og litt frisk luft var det duket for en god debatt med mange spørsmål og svar.

Lenke til Prop. 151 S https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-151-s-20152016/id2504884