TVst har på Hedemarkens Forsvarsforenings initiativ laget et lengre kontinuerlig daglig i en uke laget forsvarsrelatert program. HFF og HFFs skole engasjement med intervju av flere elever og Det Historiske Formildingsenteret er inn på dagsrullende program i TV-ØST. Innslaget vises kontinuerlig hele denne uken. Varighet ca 15 minutter og slutter med appell om kampanjen «Nei til avvæpning av Norge».