I samarbeid med HVs innsatsstyrke gjennomførte  Nordhordland Forsvarsforening et publikumsarrangement lørdag 15. april i senteret Olav Thon Knarvik Amfi. Arrangementet var svært vellykket og et eksempel til etterfølgelse for andre lokalforeninger.

Sammen med innsatsstyrken Bjørn West ved HV-09, Bergenhus festning  og representanter for orlogsstasjon Haakonsvern ble det plassert to VW Amarok pickup´er inne i senteret, samtidig som man hadde slått opp de teltene som nå er i bruk av forsvaret.

PAROLEN
Arrangementet ble gjenno0mført under parolen «Er du klar til å forsvare ditt land?». Her henvendte man seg til flere målgrupper. Blant de populære innslagene var ansiktsmaling som barna selv også fikk prøve seg på. Det var til tider en kø av barn som ville prøve seg på ansiktsmaling under assistanse av menige soldater.

Det ble videre delt ut ulikt materiell fra Forsvarsforeningen og solgt foreningsartikler. Banneret som Forsvarsforeningen hadde designet sentralt, og som ble produsert lokalt, var godt synlig i taket i Knarvik Amfi.

Tross finværet var responsen upåklagelig.

– Vi fikk blant annet hentet inn et par nye styremedlemmer og håper også på påfyll av medlemmer, sier Charles Sommerseth Lilleskare, som leder Nordhordland Forsvarsforening.

Det var stadig pågang av folk i alle aldre med spørsmål om forsvaret generelt i løpet av de fire timene arrangementet varte, forteller han.

Lilleskare forteller at tok noe tid å motivere senterledelsen for en slik type arrangement i senteret, men slik arrangementet ble gjennomført høstet det lovord fra senterledelsen.

– Det er ingen tvil om at tiltaket var en suksess. Vi vil gjennomføre et nytt arrangement av samme omfang til høsten, sier Lilleskare.