16. mars arrangerte Hedemarken Forsvarsforening sårbarhetskonferranse i Ridehuset på Hamar. Møtet samlet ca 100 deltagere og ble ledet av styrelederen. Møtet ble referert i de fleste av distriktets seks lokalaviser. NRK Hedemark og Oppland hadde direkte intervju med foredragsholderne og formannen i den lokale nyhetsending kl 1850.

Foredragsholdere var tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen og professor Janne Haaland Matlary.
Sjef HV-05, ob.lt. Per Ivar Normann ga en kort orientering om Heimevernets situasjon.

Tema for møtet var: Hvor ble det av Forsvaret.

Foredragsholderne tok for seg ulike sider ved den forsvarspolitiske situasjonen, innenriks-  og utenrikspolitisk. I hovedtrekk slo de blant annet fast:

Soldater og grenaderer fra Panserbataljonens stormeskadron 4 har vært å øvd skarpt på eskadron og troppsangrep i Porsangermoen. // Soldiers from norwegian armored battalion training in Porsangermoen

Soldater og grenaderer fra Panserbataljonens stormeskadron 4 har vært å øvd skarpt på eskadron og troppsangrep i Porsangermoen. // Soldiers from norwegian armored battalion training in Porsangermoen

Gjennom en rekke år har forsvaret vært underdimensjonert og underfinansiert

•    Underdimensjonert fordi forsvaret ikke har svart til de sikkerhetspolitiske utfordringene.

•    Underfinansiert fordi politikerne ikke har villet betale det forsvaret selv har vedtatt.

•    Sprekkene i forsvarsstrukturen er snart like tydelige som sprekkene i vingene på våre aldrende F-16 fly

•    Vår hær er så redusert at den vanskelig kan kalles en hær i den tradisjonelle mening av begrepet.

•    Evnen til å ta i mot forsterkninger og nyttiggjøre seg disse er redusert

•    Heimevernet er sterkt redusert slik at den lokale sikkerhet og beredskap er truet.

Forsvarets fordel av  lokalkunnskap blir borte
Hovedkonklusjon
Styrelederen ble bedt om å sende brev til regjeringen med begrunnet krav om full støtte og oppfølging av henstillingen fra Forsvarssjefens militærfaglige råd  (FMR) og påminnelse om kravet om at minst 2% av BNP snarest skal øremerkes Forsvaret

Brev er sendt regjeringen v/statsministeren. Det er medunderskrevet av seks av de forsvarsrelaterte foreningene på Hedemarken.  Kopi ble sendt Stortingets forsvarskomite, forsvarsministeren, GIHV, media samt direkte til flere av de politiske partienes landsmøter.

Brevet er lagt ut på Hedemarken Forsvarsforenings hjemmeside.