Vi har en forsvarssjef som på riksdekkende tv står frem med en tydelig støtte til kvinner som er blitt utsatt for seksuell trakassering av sine overordnede. Resultatet av disse offentlige varslingene, ender med at overgriperen selv med beviselige utførte handlinger ovenfor kvinnene, mer eller mindre kan gå videre i sin karrierestige i det norske forsvar.

Av Charles Sommerseth Lilleskare, Nordhordland Forsvarsforening

Det får heller ingen konsekvens for overgriperen med høyere rang, og media sin dekning av sakene sier tydelig at over-griperen går nærmest fri.

Hva er det forsvaret ikke har lært av varslings sakene? De har lært at seksuell trakassering utført av mannlige ansatte med høyere rang enn offeret ikke får noen konsekvens.

Forsvarets dømmende organer har ikke tatt hensyn til forsvarssjefen sitt klare utspill i media vedrørende varsling, og at slike handlinger bør og skal få konsekvenser for overgriper. Overgriper beholder titler og gjerne rykker opp i grad.

Hva skjer så med varsleren? Blir bortgjemt i andre avdelinger, blir stemplet uten muligheter for videre karriere i forsvaret. Dette flg uttalelse fra flere varslere.

Hvor vil det norske forsvar? Vil man ikke ha kvinner som likeverdige kollegaer i forsvaret? Hvordan skal man rekruttere kvinner inn i forsvaret med slik slett behandling av disse kvinnene?

Forsvarets behandling av varslingsakene er også notert av dagens unge kvinner som er på karriere-søk og videre utdannelse.

Dagens holdninger må det bli en slutt på! Det norske forsvar har bruk for kvinner på alle plan.

Undertegnede bor selv på en forholdsvis mindre plass, og via mine kjennskap til skoleungdom, er disse fullstendig orientert om forsvarets behandling av varslingssaker, og forsvaret er derfor ikke et valg for videre utdannelse og karriere for mange av disse. Dermed bidrar forsvaret selv til mindre ansøkning av kvinner.

Les NRK´s artikkel om temaet her.