Norges Forsvar 5-2015

Norges Forsvar 5-20152017-01-09T09:43:49+01:00

Utvalgte artikler fra dette nummeret

1oktober 2015

Rett på

Av |1. oktober 2015|Tags: |

RETT PÅ TOR BUKKVOLL Bukkvoll har studert utviklingen i Russland og Ukraina siden midten av 1990-tallet. Han snakker russisk og ukrainsk, og har skrevet flere vitens- kaplige artikler

1oktober 2015

En klar ­advarsel

Av |1. oktober 2015|

Enten budsjettrammen blir 40, 60 eller 75 -milliarder, må budsjettets kjøpekraft opprettholdes ved at Forsvaret hvert år blir kompensert for den forsvarsspesifikke prisveksten. Om ikke det skjer, forvitrer det, skriver Jacob Børresen.

Title

Go to Top