Rolf Graff

huset

Kaptein Rolf Graff var generalsekretær i Norges Forsvarsforening (NFF) fra 1931 til 1945.

Han testamenterte en ikke ubetydelig formue til foreningen. Bl.a. Sporveisgaten 29, hvor Sekretariatet i Norges Forsvarsforening i dag har sine kontorer. Han var glødende interessert i forsvarssaken, og hans arbeid som foreningens generalsekretær står på mange måter som hans egentlige livsverk. Graffs skriftlige arbeider vitner om et personlig engasjement utover det vanlige og han var særlig opptatt av foreningens fremtid. Dette var bakgrunnen for at han testamenterte mesteparten av sin formue til Norges Forsvarsforening og derved sørget for foreningens videre eksistens i en økonomisk vanskelig tid.