8. mai – 2021

Av Knut H. Hamre
Generalsekretær Norges Forsvarsforening

Vi har levd i fred i Norge i 76 år. I dag, 8. mai, markerer og feirer vi frigjøringsdagen i respekt og ærbødighet overfor dem som kjempet i krigsårene 1940-45, og vi minnes dem som falt, enten de var i uniform eller ytte motstand på annet vis.

Siden 1945 har mange bidratt til å sikre freden ved å gjennomføre sin verneplikt. Over 100 000 av dem har også bidratt til å sikre vår og andres fred gjennom sin deltakelse i internasjonale operasjoner – under ledelse av FN, EU eller NATO, men alltid med norsk flagg på skulderen.

Veteranene fra internasjonale operasjoner hedrer vi også i dag, på vår offisielle Frigjørings- og veterandag!

Vi lever for tiden i et heldig hjørne av kloden. Verden er dessverre ikke et fredelig sted. Det er mindre kriger og konflikter i alle verdensdeler, noen med betydelig potensial for konflikt mellom stormakter. Her i Nord er det også spenninger – spenninger som har økt det siste 10-året.

Finn fram et eldre kart og reflekter litt over hvor fort endringer skjer. Grenser og folkegrupper har blitt flyttet og flyttes fortsatt. Avstander til begivenheter blir stadig kortere. Både fysisk og digital kommunikasjon går raskere. Brå endringer vil derfor også kunne skje raskere enn før. Verdenshistorien har nok ikke tatt slutt i 2021.

Mange steder i landet hvor det vanligvis skjer markeringer og arrangementer på 8. mai er det strenge koronarestriksjoner. Jeg oppfordrer deg til å delta på en markering hvis det er mulig. Hvis ikke, ber jeg den enkelte om å heise verandaflagget og bruke et lite minutt til å minnes og takke dem som forsvarte Norge i krigsårene, og dem som har stått i en internasjonal operasjon, kanskje vært i fare og kjempet, eller falt, for at vi andre fortsatt kan leve i et godt og fredelig land.