En amerikansk hangarskipsgruppe vil i løpet av våren operere i Nord-Atlanteren. Men hvor langt nord vil den gå? Under den kalde krigen på 1980-tallet opererte amerikanske hangarskip i Vestfjorden. (Foto: US Navy.)

Av Dag Tangen Olsen

7 av totalt 11 amerikanske atomdrevne hangarskip en nå operative. Det er uvanlig mange. To av dem befinner seg i Atlanterhavet, hvor de driver øvelser. – Men en hangarskipsgruppe vil komme inn i Nord-Atlanteren i løpet av våren, opplyste admiral James Foggo (59) da han besøkte Norge nylig. Når og hvor langt nord den amerikanske hangarskipsgruppen vil gå, og hvor den vil -operere, opplyste han ikke noe om.

Det er en tydelig understrekning av at Nord-Atlanteren igjen står sentralt. Men Nord-Atlanteren er ikke så viktig som Stillehavet, hvor US Navy i øyeblikket har fem hangarskipsgrupper. En god målestokk på hvor USAs hovedutfordring ligger.

Økt fokus på Nord-Atlanteren har -sammenheng med at Russland har trappet opp sine ubåtoperasjoner i Atlanterhavet. Her var admiral Foggo helt klar: – Skal du transportere store mengder gods, er du avhengig av skip, og de skipene kan bli truet av ubåter.

Det som nå skjer, er det «fjerde slaget om Atlanterhavet», sa admiralen. En problemstilling som admiral Foggo skrev en lengre artikkel om tidlig i 2016. En rask historisk klargjøring her: Det første slaget om -Atlanterhavet var det tyske keiserrikets blokade av Storbritannia under første verdenskrig. Så fulgte kampene under annen verdenskrig og deretter katt og mus-operasjonene mot sovjetiske ubåter under den kalde krigen. Den gangen -bygget NATO opp en betydelig antiubåtkapasitet, som senere etter Sovjetunionens fall, er blitt kraftig redusert. – Nå er det viktig å bygge opp antiubåtkapasiteten igjen, understreket den amerikanske admiralen, som nå er sjef for de amerikanske marinestyrker i Europa og Afrika og sjef for NATOs felles operative hovedkvarter i Napoli.

Fra hovedkvarteret i Napoli skal han lede den største NATO-operasjonen på lenge: øvelsen «Trident Juncture» til høsten i Norge med 33 000 soldater, 70 skip og 150 fly. Et politisk signal det også, og det er ikke bare en sikkerhetgaranti overfor Norge, men i vel så stor grad et signal til de baltiske land, som Foggo har understreket tidligere. For USA er Norge -nemlig en del av et nordisk-baltisk operasjonsteater. Skjer det noe i Baltikum, som er meget utsatt, vil det ifølge Pentagons tenkning raskt få betydning for Barents-havet og omvendt. Vi i Norge er ikke helt vant til å tenke på den måten.

– Jeg har alltid hadde en kopi av NATO-traktaten på innerlommen, sa han under foredraget på Institutt for forsvarsstudier. – Artikkel fem sier at hvis en blir angrepet, vil NATO reagere, understreket han og holdt fram traktaten i lommeformat som hadde alltid bar med seg. Et signal representanter for den russiske ambassaden som var til stede, sikkert fanget opp. – Artikkel fem er sikker som banken, sa han i intervjuet med TV2, hvor han understreket at våre allierte stilte opp da USA ble angrepet 11. september 2001. For å feie all tvil, som president Donald Trump har skapt, til side, avsluttet han slik: – NATO-alliansens sikkerhetsgaranti er viktig for Norge. Vi har som formål å avskrekke enhver motstander fra å bruke makt mot allierte i NATO.

Da han fikk spørsmål fra professor Rolf Tamnes om fordelingen av oppgavene mellom de ulike NATO-hovedkvarterene og hvordan US Navy ville balansere -innsatsen mellom Stillehavet og Atlanter-havet, kom admiral Foggo med et «politikersvar». Her ønsket han ikke å være helt presis.

Derimot roste han Norges innsats, og han var oppdatert: – Det er viktig at dere -investerer i nye maritime patruljefly P-8 Poseidon og to nye ubåter. De fem norske fregattene var dessuten viktige, og han takket i tillegg for oppholdet i Nord–Norge for lenge siden, den gangen han var sjef på en atomubåt og hele mannskapet var blitt invitert på grilling av reinsdyr og hvalkjøtt i strålende midnattssol. En -understrekning av at admiral Foggo er en god ambassadør for det transatlantiske samarbeidet.

Admiral James G Foggo III skal fra hovedkvarteret i Napoli lede storøvelsen «Trident Juncture» i Norge til høsten. (Foto: IFS)