Etter fem lange krigsår ble freden feiret 8. mai for 75 år siden. For noen uker siden ble en annen symboltung dag markert, 9 april. Begge er historiske merkedager i norsk historie.

Av Lars Myraune
President i Norges Forsvarsforening

Vi gjennomlever nå vår tids store krise – en pandemi som mange eksperter hadde spådd ville komme, men som ikke alle tok helt på alvor. Beredskap betyr jo å planlegge for noe som vi ikke vil skal skje, og det er en vanskelig øvelse. For vi vil jo ikke tro det verste, og i hvert fall ikke bevilge penger til det.

Vi har nå begynt en politisk debatt rundt beredskapen og spørsmålet som er blitt stilt er: Var vi godt nok forberedt på en pandemi? Den debatten skal vi ikke ta nå, men la oss ha den i bakhodet når vi nå tar fatt på debatten om den nye Langtidsplanen som ble lansert like over påske, på et tidspunkt da store deler av folket var opptatt av corona.

Den sikkerhetspolitiske analysen som ligger til grunn for Langtidsplanen er temmelig dyster, og fremtiden virker usikker og kaotisk. Det er spenninger både innenfor og utenfor NATO. Dette er bakgrunnen for at Forsvarssjefen slo fast at vi må øke bevilgningene til Forsvaret. I den tiden vi nå går inn i trenger vi nemlig et robust forsvar. Men i den fremlagte Langtidsplanen skyves den nødvendige styrkingen ut i tid.

Regjeringen er fornøyd med et middels godt forsvar. Skal vi si oss fornøyd med det? Det er tid for en politisk dugnad nå slik vi så da alle partiene samlet seg om et felles svar på corona- epidemien. For midt i en urolig tid er det stor tillit til at våre politiske ledere klarer å meisle ut både brede og konkrete handlingsplaner. Det er derfor viktig å føre en dialog og søke brede kompromisser. Et bredt kompromiss om å prioritere samfunnssikkerhet og Forsvaret i tiden vi går inn i er nødvendig.

La derfor 8. mai og alt det denne dagen representerer, være innledningen til et bredt politisk løft.

8. mai bør markere innledningen til et bredt forsvarspolitisk forlik, sier president Lars Myraune i Norges Forsvarsforening.

Feiringen av 8. mai blir i år preget av Koronaepidemien. En pandemi som mange ekstperter har spådd ville komme, men som ikke alle tok helt på alvor.