Hæren må bli mer synlig i Finnmark

Generalinspektøren for Hæren ønsker å heve terskelen for Russland i Finnmark. Her er han helt på linje med Ekspertutvalget. . Dette mener han bør skje gjennom å styrke grensevakten og utruste Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) med bedre og tyngre våpen. I tillegg ønsker han å gjenopprette en ekstra vernepliktig jegerbataljon i Porsanger, en leir som Hæren forlot for fire år siden. I tillegg mener han at det ville være fornuftig å stasjonere et mekanisert kompani i Garnisonen i Porsanger (GP). Det er trolig ikke penger til å ha et kompani der på permanent basis.

– Vi burde kunne få til en rotasjonsordning mellom Telemark bataljon og Panserbataljonen. Da ville vi fått en reaksjonstid på noen minutter, sier han.

GIH viser til at Brigaden tidligere alltid hadde et fast kompani på rotasjonsbasis øverst i Skibotndalen, og en tilsvarende løsning i GP vil fungere bra.

– Dette mener jeg vil være motiverende, og det kan gjennomføres uten å svekke Brigaden som system. Selv tjenestegjorde jeg seks ganger som kompanisjef i Skibotn, og det var noe vi så fram til. Det å trene kompaniet alene var alltid positivt, sier han.

Han understreker at 13 år i Afghanistan har løftet Hæren enormt.

– Som enkeltmann, på lag- og troppsnivå har vi aldri vært bedre. Det skal vi videreføre. Men på kompani-, bataljons- og brigadenivå var vi kanskje bedre under den kalde krigen, sier GIH.

I to år har Hæren fokusert på høyintensitetsstrid i Norge. Brigadeøvelsen «Joint Viking» i Finnmark i mars fungerte bra.

–  Vi er faktisk et av de få land i Europa som aldri sluttet å øve på brigadenivå. Det har vi holdt i hevd, så kunnskapen har ikke gått tapt.

Budskapet om at regjeringen går inn for å modernisere Leopard 2 og innføring av kampluftvernbrigaden blir selvsagt mottatt med glede. Neste steg er nytt artilleri.

GIH mener det er viktig å fortsette oppbyggingen av den hurtige reaksjonsstyrken på Setermoen – HRS nord. Kjernen i den avdelingen er panserbataljon, utrustet med CV90 og Leopard 2 stridsvogner. Den skal etter planen bli den andre helprofesjonelle styrken ved siden av Telemark bataljon på Rena. GIH håper at man også i neste langtidsplan gir rom for å ansette flere grenaderer.

– Soldatene i en hurtig reaksjonsstyrke må ha en treningsstandard som er såpass høy at vi nærmest uten advarsel kan sette den inn der det måtte være behov for det, sier han.

En ekstra Jegerbataljon til Porsanger og i tillegg et mekanisert kompani på rotasjonsbasis, vil øke beredskapen i Finnmark, mener generalmajor Rune Jakobsen. Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren