Zapad vil også foregå i nord. I august seilte en russisk marinegruppe med rakettkrysseren «Severomorsk» i spissen vest for Svalbard. Det vakte oppsikt.

Av Kjell Dragnes

Journalist, tidligere Moskva-korrespondent

Offisielt deltar «bare» 12 500 soldater i øvelsen Zapad-2021 (Vest-2021). Formelt er dette en sam­øvelse mellom Russland og Hviterussland, hvor hensikten er å møte en «opptrapping av en internasjonal militær og politisk situasjon mot en tenkt stat». Hele øvelsen er av defensiv karakter og ikke rettet mot noe land. Det fremhever generaloberst Aleksandr Zjuravljov, sjef for det vestlige militærdistrikt i Russland. Han har tidligere vært øverstkommanderende for de russiske styrkene i Syria.

Men ser man bak disse tallene, og for­sikringene fra Moskva, er ikke bildet helt det samme.

Flere øvelser

Erfaringene fra syv tidligere storøvelser − de siste i 2009, 2013, 2017 − viser at Russland gjennomfører en rekke andre militærøvelser samtidig, uten at de rapporteres i henhold til regler fra OSSE. Begrunnelsen er at disse øvelsene formelt ikke er med i Zapad.

Men styrker som allerede står ved grensen til utbryterområdene Luhansk og Donetsk i Ukraina i Donbass, kommer også til å bli aktivert, men trolig uten bokstavelig talt å gå over grensen.

Det vil derimot russiske styrker i Hviterussland gjøre. Gjennom flere år har Moskva lagt press på Minsk for å utvide det militære samarbeidet, og for å få stasjonert russiske avdelinger permanent i nabolandet. Til nå har Hviterusslands omstridte og hardhendte ­president Aleksandr Lukasjenko, motsatt seg dette. (Han har sittet ved makten siden 1994)

Press på Minsk

Men et mulig resultat av Zapad-2021 kan likevel bli at Russland får stasjonert ­styrker i nabolandet. Uttalelser fra hviterussisk side går ut på at landet deler Russlands syn på sikkerhetssituasjonen, og at Russland må kunne utplassere enheter i den vestlige delen av Hviterussland for å møte eventuelle trusler.

Russiske medier har meldt at det vil bli utplassert en logistikkgruppe som skal ­forsyne russiske styrker under øvelsen, og at dette omfatter flyvåpen, signaletter­retning og rakettenheter. Men det gjenstår ­imidlertid å se om dette er forberedelse til ­permanent nærvær.

Uansett virker det som om et av formål­ene med øvelsen i området er å styrke ­russisk kontroll med det såkalte Suwalki-gapet, et 104 km langt grenseområde ­mellom Polen og Litauen.( se kart)

Suwalki-gapet

«Gapet» skiller også Hviterussland fra den russiske enklaven Kaliningrad. I øvelsen vil den nye 18. motoriserte infanteri­divisjon i Kaliningrad delta. Divisjonen vil ha som hovedoppgave å få kontroll over Suwalki, og dermed hindre NATO i å komme de baltiske statene til unnsetning i en krise.

Forberedelsene til Zapad-2021, og andre øvelser som formelt ikke inngår i den, har allerede vært omfattende. Det gjelder ikke minst aktiviteten til Nordflåten, som ­virkelig har vært omfattende denne sommeren og tidlig i høst.

Stor aktivitet i nord

Nordflåten som inntil nylig har vært en del av det vestlige militærdistrikt, ble fra 1. januar i år formelt Russlands 5. militærdistrikt. Det omfatter hele Murmansk fylke.

Militære enheter har i løpet av sommeren gjennomført store øvelser med strids­vogner, luftvernsystemer og fly like ved grensen til Norge. Målet har vært å øve på å motstå et landgangsangrep. Samtidig ble rundt 30 av Nordflåtens fartøyer sendt ut på havet for å øve på å hindre angrep på russisk territorium, og sikre russisk ­økonomisk aktivitet i Arktis.

Mange av marinefartøyene er utstyrt med moderne, langtrekkende presisjonsraketter som kan nå mål i Norge, og langt inn i Sverige og Finland.

Seilte mot Svalbard

Det har i flere år vært et vanlig russisk øvelsesmønster å simulere forsvar av ­russiske øyer, landområder og Den nordlige sjørute. Men disse øvelsene har stort sett foregått øst i Barentshavet.

Det vakte derfor oppsikt at en russisk marinegruppe, med rakettkrysseren «­Severomorsk» i spissen, i august plutselig seilte nordvestover mot Svalbard. Det var en helt uvanlig manøver. «Severomorsk» var på et tidspunkt bare 20 nautiske mil utenfor Isfjorden (Svalbard vest) før ­skipene snudde.

Noen forklaring på denne seilingen ved Svalbard har Nordflåten ikke gitt, men den sender et kraftig signal om hvilken omfattende militær styrke Russland nå har i nord, til lands, til vanns og i luften.

«Skjulte enheter»

Et nytt element, som generaloberst ­Zjuravljov har omtalt, er utplassering av «skjulte enheter» på opptil bataljons ­størrelse. Disse taktiske gruppene vil ha nye oppgaver, og det er forventet at de skal opptre selvstendig for å hindre angrep fra fiendtlige bakke- og luftstyrker. Det kan dreie seg om taktiske luftlandestyrker som skal kunne operere bak fiendens linjer. Uten at generalobersten var helt presis på dette punktet.

Det siste kan uansett være et klart signal til Ukraina og NATO om at Russland er i stand til å utvide konflikten i Donbass på kort varsel. Og at styrkene er der allerede.

Øvelsen Zapad vil foregå i Hviterussland. Suwalki-gapet er NATOs hodepine i øst. For å unnsette de baltiske statene i en krise er det helt nødvendig for NATO å kontrollere Suwalik-gapet.