Av Dag Tangen Olsen

Landmaktproposisjonen som ble lagt fram, har følgende hovedpunkter:


Brigaden
vil i fremtiden bestå av tre identiske mekaniserte bataljoner: Telemarkbataljon på Rena (profesjonell), en bataljon på Setermoen (vernepliktige) og en på Skjold (moboppsatt). Hovedbevæpningen vil bli CV90 og Leopard2-stridsvogn. Når bataljonene er identisk oppsatt, blir det lettere å kjenne seg igjen og foreta rokeringer. Sender Telemark bataljon en stormtropp til Afrika, kan man uten store problemer for eksempel fylle opp med en tropp fra Hærreserven, hvis det blir nødvendig.

En liten kavaleribataljon med totalt 400 soldater skal opprettes innen 2020 i Porsanger i Finnmark. Dette vil bli en relativt selvstendig enhet med eget samband, ingeniør, logistikk og sanitet. Bataljonen vil også få eget kampluftvern. Hovedbevæpning vil bestå av CV90 pluss snøscootere og lettere terrengkjøretøy. Men full utnyttelse forutsetter nye bygninger i Porsanger som kan stå ferdig om syv-åtte år.

2. bataljon på Skjold, som nå er en lett infanteribataljon, skal konverteres til helmekanisert mobiliseringsenhet innen 2021. Om lag 150 befal og grenaderer vil være fast stasjonert på Skjold. Befalet som til daglig er mobiliseringsoppsatt i bataljonen, vil ta hånd om nesten all grunnleggende soldatopplæring i Hæren. Noe fagutdanning vil også foregå på Rena og andre steder hvor det er simulatormateriell.

Artilleribataljonen på Setermoen vil få nye «rør». Levering av nytt skyts vil foregå i perioden 2021-24. Dette er et gryteklart prosjekt, og det gjenstår bare å velge leverandør. Statsråd Ine Eriksen Søreide lovet at anskaffelse av artilleri vil bli fremmet for Stortinget allerede i høst. De norske M109, som snart er 50 år gamle, har vært oppgradert en rekke ganger, men begynner nå virkelig å bli slitne.

Artilleribataljonen vil også få kampluftvernbatteri. Her er leveransene i gang, og det vil stå klart i 2020-21. Hæren har ikke hatt luftvern siden 2004, så her må artilleristene børste støv av gammel kunnskap. Deler av kampluftvernbatteriet vil bli stasjonert på Porsangermoen i Finnmark. Hæren skal ifølge planene få tilført ytterligere kampluftvern om en ti års tid.

Leopard2 stridsvogn skulle vært oppgradert for lenge siden. Regjeringen velger å kansellere oppgraderingen og heller kjøpe nye stridsvogner om 7-8 år. Hvis man skal holde på de gamle vognene fra 80-tallet vil det bli krevende. Leopard2 4 N er en norsk modell som ingen andre har. Så leveranser av reservedeler vil bli dyrt.

Langtrekkende presisjonsvåpen skal også anskaffes langtrekkende presisjons­våpen. Det betyr missilbatteri med rekkevidde på ca. 200 km. Her er det mange aktuelle kandidater, og det planlegges innført etter 2028.

Et jegerkompani er i ferd med å bygges opp ved grense­vakten. Oppgave: overvåkning, mållokalisering og panserbekjempelse. Kompaniet skal kunne føre selvstendig strid.

Garden videreføres som i dag. Den er viktig for krisehåndtering i Oslo-området og skal arbeide tett med politiet og HV. Rekruttutdanningen vil være på Terningmoen.

Hæren og Heimevernet i Finnmark samles under en felles ledelse, Finnmark Landforsvar (FLF). Ledelsen skal planlegge og lede alle landmilitære operasjoner i Finnmark og skal lokaliseres til Garnisonen i Porsanger (GP).

Heimevernet vil bli mer differensiert. I Finnmark skal Heimevernet få oppklarings- og ildlederoppgaver og bli utrustet med lette terrengkjøretøy og snøscootere. De vil også få bærbart luftvern og bli gitt kapasitet til å sperre framrykningsveier. Finnmark HV mangler personell. Regjeringen vil innføre en ordning der øremerkete innsatsstyrker fra HV-områder i Sør-Norge blir utrustet for å forsterke operasjonene i Finnmark. Disse avdelingene vil trene jevnlig i innsatsområdet og ha materiellet lagret der.