– Det er all grunn til at forsvarskomiteen i Stortinget oppsummerer en samlet kritikk og at det ikke blir en politisk strid av Forsvarets helikopterskandale. Fra oss er dette en sterk kritikk som rammer 10 til 12 forsvarsministre i ulike regjeringer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB.

Riksrevisjonens rapport viser at det norske Forsvaret og skattebetaleren har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

Av 14 helikoptre som skulle vært levert i 2008, var kun ett tilgjengelig i 2017. Resten står på bakken på grunn av manglende reservedeler og vedlikehold. Tilsammen er åtte helikoptre levert, men seks av dem kan kun brukes til trening.

For øyeblikket ser det ut til at resten av helikoptrene kan være klare i 2020, 14 år forsinket, skriver NTB.

Riksrevisjonens kritikk omfatter dårlig planlegging, valg av leverandør, utforming av kontrakt og koordinering av helheten.

Virkemidlene i kontrakten er heller ikke gode nok til å begrense forsinkelsene fra leverandøren etter 2011, sa ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen da hun presenterte innholdet i rapporten. Da taket på dagmulkter var nådd i 2011, hadde ikke Forsvaret lenger noen sanksjoner overfor leverandøren NATO Helicopter Industries (NHI).

– Jeg er i hovedsak enig i fremstillingen og vil følge opp anbefalingene, sier Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en uttalelse som ble publisert kort tid etter at kritikken ble kjent.