Øvre Romerike Forsvarsforening har invitert generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug og seniorforsker Karsten Friis til å kommentere dagens situasjon i Ukraina og hvilke politiske, økonomiske og militære konsekvenser Putins overfall på landet har for Norge og de øvrige nordiske landene.

Generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug var sjef for Forsvarsstaben 2005-2008, norsk representant i NATOs militærkomité fra 2008 til 2011. Dalhaug ble valgt til ny sjef for NATO Defence College. Han har også vært leder for OSSEs observatørkorps i Luhansk.

Karsten Friis er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Friis´ ekspertise innen sikkerhets- og forsvarspolitikk

Møteleder er redaktør og tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth.

Link til møtet finner du her.


Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.