Norges Forsvarsforening samarbeider med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner og inviterer til debattmøte om Forsvaret i Litteraturhuset i Oslo, torsdag 31. august fra kl. 1515 til kl. 1645.

Som kjent har Norges Forsvarsforening tatt til orde for å opprette en bredt sammensatt kommisjon i den hensikt å vurdere hvordan 2 prosent av BNP kan anvendes for å styrke Forsvaret.

– Den nåværende langtidsplanen tar ikke høyde for å øke budsjettene til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2024. Den tar heller ikke høyde for at budsjettene må øke vesentlig allerede nå hvis vi skal ha mulighet for å komme i mål med ambisjonen om 2 prosent. Derfor haster det å starte opptrappingen, sier generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening.

Bugge Hjorth er innforstått med at en forsvarskommisjon vil ta noe tid, men at dette ikke er til hinder for en økning nå.

– En vesentlig økning av budsjettene nå vil kunne løse noen av de akutte problemene Forsvaret står overfor, mens en forsvarskommisjon vil vi kunne virke styrende på utbyggingen på sikt, hevder generalsekretæren.

-Man skal også være klar over at det ikke bare er å øke de kapasitetene man har fra før og tro at man da får et Forsvar som gir mest mulig kampraft for pengene. Mer penger krever at man tenker helt nytt slik at man får en struktur som er tilpasset et høyere finansieringnivå. Det er altså ikke snakk om mer fly, mer Hær, mer HV og flere båter.

– Et annet forhold vi må ta høyde for er de utfordringer ikke bare Forsvaret, men hele samfunnet vil stå overfor i en eventuell konflikt eller krig. Jeg tror ikke alle har tatt inn over seg at et angrep på Norge vil skje på en rekke fronter, inklusiv anslag mot sivilbefolkning og sivile strukturer i et omfang og en alvorlighetsgrad vi tidligere ikke har vært vitne til, understreker Bugge Hjorth. Dette krever at vi tenker ut over forsvarets kapasiteter og vurderer hvordan vi skal møte hybrid krigføring i hele sin bredde, fortsetter han.

Hva kommer til å skje med Hær og Heimevern – landmakten? Hva med et vitalisert og modernisert totalforsvar? Kommer vi til å ha tilstrekkelig kvalifisert personell i nok antall til å løfte Forsvaret? Og hva kommer, og hva bør komme, av penger i de kritiske årene 2018-21, blir blant temaene på møtet.

I panelet deltar:
– Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)
– Leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap)
– Andre nestleder utenriks- og forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde (FrP)
– Medlem utenriks- og forsvarskomiteen, Liv Signe Navarsete
– Nestleder Venstre, Ola Elvestuen (V)
Debattleder er Siri Lill Mannes.

Det er gratis adgang for alle og det er lurt å møte opp i god tid.