I juli og august er 4131 soldater innkalt til førstegangstjeneste. 26 prosent av de innkalte er jenter. Norge er det første NATO-landet med kjønnsnøytral verneplikt.

– Allmenn verneplikt gjør at Forsvaret kan rekruttere de beste soldatene fra hele befolkningen, forteller forsvarssjefens pressevakt linn Therece Johansen.

– Det er rettferdig at plikter, muligheter og rettigheter er jevnt fordelt mellom kvinner og menn, og for Forsvaret danner dette grunnlaget for bred rekruttering. I juli og august skal 2834 soldater til hæren, 590 til sjøforsvaret og 707 til luftforsvaret.

– 62,5 prosent av dem som er innkalt i de kommende månedene er født i 1997-kullet. Det er årskullet som omfattes av lov om allmenn verneplikt, forklarer Johansen.

– 32,7 prosent av disse soldatene er jenter. Forsvaret trenger både kvinner og menn som er motiverte og egnet til tjeneste, sier hun.

– Med allmenn verneplikt må Forsvaret fortsette å legge til rette for at innholdet i tjenesten er meningsfull slik at de beste også ønsker å gjøre karriere i Forsvaret. Forsvaret tar inn omkring 8000 personer til
førstegangstjeneste hvert år.

Les her hva Forsvaret skriver om livet som vernepliktig.