I løpet av januar vil 3.000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland ankomme Indre Troms i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking som gjennomføres i tidsrommet fra 8. til 17. mars. Tilsammen 10.000 soldater vil delta i øvelsen som stiller store krav til håndtering av smittervern.

Alle soldater som ankommer Norge gjennomgår obligatoriske koronatester og ventetiden på å få svar på de såkalte drop-in testene som utføres ved ankomst tar er en til to dager. De allierte soldatene som ankommer Norge vil etter testingen gå i ti dagers karantene i egne fasiliteter ved Hærens leire.

Tirsdag formiddag landet et eget fly med i overkant av 100 amerikanere fra U.S. Marines på den militære delen av rullebanen på Værnes. Disse innkvarteres på Værnes og etter karanteneperioden reiser de videre til Setermoen for å delta i den allierte vinterøvelsen Joint Viking. Soldatene fra U. S. Marines skal hente ut utstyr fra fjellagrene i Trøndelag før de reiser nordover. Samtlige soldater er også blitt koronatestet før de forlot hjemlandet.

Soldatene fra Storbritannia har et strengere testregime og mindre kohort-størrelse enn andre land på grunn av den spesielle smittesituasjonen i hjemlandet. Britene har i tillegg redusert antallet soldater som kommer til Norge.

– Alliert trening, øving er strategisk viktig for Norge. Når vi trener og øver sammen med allierte nasjoner styrker vi vår evne til å forsvare Norge og vår evne til å delta i NATO-operasjoner. Tilrettelegging for alliert trening og øving i Norge er en del av Forsvarets daglige operasjoner og et avgjørende bidrag til økt avskrekkende effekt, sier talsperson i Hæren, major Eirik Skomedal.

Allierte nasjoner kommer for å lære om overlevelse og krigføring i utfordrende arktiske strøk, og samvirke med allierte utvikler interoperabilitet og forbedrer vår evne til å ta imot og integrere alliert støtte.