Helsedirektoratet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har nå sendt medisinsk traumekirurgisk materiell til Irak. Dette er sårt tiltrengt i områdene ved byen Mosul.

Materiellet blir sendt til Irak gjennom et samarbeid DSB har med EUs sivile krisehåndteringsordninger og etter en anmodning fra FN.

– Den humanitære situasjonen i Irak er svært kritisk. Norge sender nå medisinsk utstyr som gjør at nærmere 10.000 hardt skadde personer kan få livreddende behandling, sier utenriksminister Børge Brende.

I kveld landet utstyret i Erbil hvor det etter hvert blir tatt hånd om av Verdens helseorganisasjon (WHO) som vil vurdere hvor utstyres skal brukes i henhold til behovssituasjonen i berørte områder.

– Arbeidet med å sende avgårde utstyret har gått raskt og effektivt. Nøkkelen til dette er godt samarbeid mellom etater som har kunnskap på forskjellige plan, sier Cecilie Daae direktør i DSB.

Det norske bidraget vil ha en totalverdi på over 11 millioner kroner.

– 10 millioner irakere er rammet av humanitær krise. Akkurat nå er det er et akutt behov for medisinsk hjelp og utstyr til sivile som er blitt hardt skadd i forbindelse med at de flykter fra Mosul, sier utenriksminister Brende.

UD finansierer bistanden mens EU finansierer opp til 85% av transportkostnadene.