Forsvarssjef, admiral Hakon Bruun-Hanssen ble igår tildelt Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden under en enkel seremoni på Akershus festning. Tildelingen ble gjort av kansellisjef Mette Tverli.

– Når Haakon Bruun-Hanssen nå går av som forsvarssjef, er det som den forsvarssjefen som har tjenestegjort lengst siden begynnelsen av 70-årene, sa kansellisjefen.

Haakon Bruun-Hanssenhar vært Norges forsvarssjef siden 2013. Han har allsidig erfaring fra Sjøforsvaret og fellesoperative stillinger, blant annet som generalinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Bruun-Hanssen har levert to langtidsplaner for Forsvaret, i 2015 og i 2019, med vurderinger av operative behov og anbefalte løsninger. I begge tok han til orde for en vesentlig styrking av Forsvaret, og er berømmet for sin åpenhet.

General Eirik Kristoffersen er utnevnt til ny forsvarssjef fra 17. august.

Les mer om admiral Bruun-Hanssen her.