Det er trolig bare SV og Rødt som kan ha noen fordel av at det norske Mali-engasjementet blir gjenstand for diskusjon i et samlet Storting nå før valget. Om Senterpartiet vil gjøre dette til en sak i valgkampen vil det overraske mange.

Torsdag sto Christian Tybring Gjedde fra FrP frem på Dagsnytt 18 og hevdet at vi ikke bør sende flere soldater til Mali. Han mener konflikten i Mali ikke kan løses militært, men at konflikten må løses gjennom forhandlinger, en holdning seniorforsker Borten Bøås i Norsk utenrikspolitisk institutt i samme sending mente var litt vel optimistisk.

«MÅ SLÅS TILBAKE»
Bøås mener på sin side at det ikke er mulig å slå jihadistene i Mali tilbake uten hjelp fra andre land. Mali befinner seg i en kritisk sikkerhetssituasjon som vil kunne få effekter for Europa og også for Norge, hvis Mali skulle falle.

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, Anniken Huitfeldt er enig i dette og viser til situasjonen i Irak, der det var en rekke terroranslag mot Europa fordi IS hadde stor kontroll i landet.

Dette er et syn det er bred enighet om i Stortinget.

MEN STØTTER IKKE RØDT
På spørsmål om FrP vil støtte Rødts krav om å ta saken opp i plenum i Stortinget, svarer Tybring Gjedde imidlertid at FrP ikke kommer til å støtte et slikt innspill. FrP kommer heller ikke til å støtte at saken blir behandlet i Stortingets Utenriks og forsvarskomite, ifølge Tybring Gjedde.

Når Rødt og SV viser sin interesse for regjeringens vedtak om å sende seks til åtte norske soldater til Mali er det ikke først og fremst fordi Rødt og SV foretrekker forhandlinger fremfor militær støtte til Mali.

Saken er først og fremst drevet frem av politisk uenighet om hvilket mandat og hvilke forpliktelser regjeringen har og bør ha vis a vis Stortinget når det gjelder deltakelse i militære operasjoner i utlandet. Dette ble blant annet behørig diskutert i det såkalte Libya-utvalget der regjeringen besluttet å delta med kampfly for å styrte regjeringen i Libya i 2011.

GRUNNLEGGENDE SKEPSIS
Motivet er for det andre Rødt og SVs grunnleggende skepsis til å delta i militære operasjoner sammen med andre land. Spesielt gjelder dette Nato-operasjoner, fordi man mener det USA-dominerte Nato har for stor innflytelse på norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Nå kan Klassekampen opplyse at Rødt har sikret støtte fra SV, Sp og MDG for en plenumsbehandling i Stortinget. For at partiet Rødt skal få gjennomslag for en slik behandling trenger de seks stemmer i den utvidete utenriks og forsvarskomiteen. Da må imidlertid lederen, Anniken Huitfeldt sammenkalle komiteen og da kreves det åtte stemmer.

HVEM VIL HA DEBATTEN?
Det som avgjør er hvem som har politisk interesse av en plenumsdebatt i Stortinget,  utenom SV, Rødt og eventuelt MDG. Hvis Senterpartiet vil gjøre dette til en sak i valgkampen vil det overraske mange. Det vil isåfall fremstå klarere hvilke holdninger partiet har til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner når alt kommer til alt. Et område mange mener er noe uklart formulert i partiets omtale av internasjonale militærbidrag.

Les mer om konflikten i Mali her.

Foto, NTB: Soldater fra blant annet Sverige i den franskledete Takuba-styrken i Mali.