Tidligere forsvarssjef, nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen mener at oppmykingen av svensk og finsk alliansefrihet, spesielt i perioden etter 2014, gjør at svensk og finsk NATO-medlemskap er blitt mindre aktuelt enn på lenge.

– Svenskene og finnene har nå så omfattende avtaler både med NATO og direkte med USA at formelt medlemskap i NATO nærmest er blitt overflødig. Dette fjerner mange av hindringene for et mer omfattende forsvarssamarbeid i Skandinavia, spesielt mellom Finland, Norge og Sverige, både når det gjelder operativ planlegging og logistikk- og materiellsamarbeid, sier han til Norges Forsvarsforening.

Diesen er en av innlederne på møtet lørdag 9. oktober i Oslo Militære Samfund, der de to organisasjonene Norges Forsvarsforening og Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF, også har invitert de nåværende forsvaresjefene, Eirik Kristoffersen og överbefälhavare for Försvarsmakten, Micael Bydén.

– De tre landene på den skandinaviske halvøy utgjør en geopolitisk og strategisk enhet som man bare behøver å se på kartet for å forstå betydningen av. Et fordypet samarbeid vil både styrke forholdet til USA og påvirke russiske gevinst/risiko-kalkyler, sier Diesen.

– Den opprinnelige, økonomiske motivasjonen for forsvarssamarbeid mellom små nasjoner er dessuten ikke blitt mindre med årene, den fortsetter å øke med kostnadsutviklingen i forsvarssektoren, sier Diesen.


Du møter den svenske og norske forsvarssjefen i Oslo Militære Samfund lørdag 9. oktober
Seminaret starter med registrering kl. 0930 og avsluttes ca. kl. 1500

Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Norges Forsvarsforening (NFF) inviterer til spennende seminar i Oslo Militære Samfund den 9. oktober om  et eventuelt nordisk militært samarbeid.
Seminaret avsluttes med panelsamtale mellom forsvarssjef Eirik Kristoffersen og överbefälhavare for Försvarsmakten, Micael Bydén.

 Program

Orientering om det overordnede sikkerhetspolitiske landskapet, sikkerhetspolitisk direktør i Forsvarsdepartementet, Svein Efjestad

Den skandinaviske halvøy – strategisk plass, Jacob Westberg, Försvarshögskolan

Nordens sikkerhetsutfordringer sett fra Storbritannia, oberst/professor John Andreas Olsen

Muligheter og umuligheter i Nordisk samarbeid, tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen

Forsvars- og sikkerhetspolitiske muligheter i Norden, överbefälhavare Micael Bydén

Panelsamtale med forsvarssjef Eirik Kristoffersen og överbefälhavare for Försvarsmakten Micael Bydén

Seminaret starter med registrering kl. 0930 og avsluttes ca. kl. 1500

Meld deg på her