24. juni 1942 vedtok vår eksilregjering i London å innføre verneplikt for norske kvinner mellom 18 og 40 år som oppholdt seg i utlandet, skriver pensjonert major Harry Marth-Nyhus i avisen Fædrelandsvennen. Samtidig leser vi en artikkel i magasinet Newsweek om at Norges igjen har innført verneplikt for kvinner.

I Stortingsmelding nr 32, 1945/46 vendte Stortinget tommelen ned for kvinnelig deltagelse i Tysklandsbrigadene, skriver Marth-Nyhus. 31. desember 1947 besluttet Forsvarsdepartementet at all militær opplæring og tjeneste for kvinner skulle opphøre.

I årene 1947-1953 deltok til sammen ca. 50.000 norske menn i de alliertes okkupasjon av Tyskland. En viktig grunn for Stortingets vedtak om en norsk brigade, var at de så det som sin moralske plikt til å ta vår forholdsmessige del av de alliertes byrder, ved okkupasjon av Tyskland.

Det oppstod en heftig debatt i Norge om norske kvinner kunne gjøre tjeneste i Tysklandsbrigaden, skrive Marth-Nyhus

En meningsmåling viste at 73 prosent av befolkningen var imot å sende norske kvinner med brigaden. Også i Stortinget gikk flertallet imot. Av moraletiske årsaker ble løsningen at bare modne kvinner over 40 år fikk delta. Synet på kvinnelig verneplikt i Norge, kontra kun modne kvinner i 1947, ble i Stortingsmelding av 14. oktober 2014 endret. Årsaken til Stortingets
vedtak kan være at dagens forsvar har endret seg til å bli et høyteknologisk forsvar, med muligheter også for dem som ikke nødvendigvis vil løpe i dyp snø i skogen med maskingevær.

Min egen erfaring som pensjonert offiser, fra tjeneste i Tyskland, og senere sammen med kvinnelig befal og soldater i Egypt, Palestina, Syria og Libanon, kan jeg gå god for at norsk
kvinnelig personell gjorde en glimrende tjeneste, hvorfor jeg i dag hilser loven om Verneplikt for kvinner i Norge fra 2016 velkommen!!

Norske menn og kvinner blir dermed likeverdige hva angår plikten til det å tjene sitt fedreland, skriver pensjonert major Harry Marth-Nyhuus.

Her kan du lese artikkelen til NEWSWEEK om innføringen av verneplikt for kvinner i Norge.