Regjeringen har utformet nye retningslinjer for å sikre at de såkalte «kamptolkene» fra Afghanistan kan få oppholdstillatelse i Norge.

– Nå er retningslinjene på plass og søknadene er klare til å behandles, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Stortingets vedtok 17. februar 2015 at regjeringen skulle utarbeide retningslinjer for å sikre at såkalte «kamptolker» som Forsvaret har brukt fra 2006 til 2014 kan få oppholdstillatelse i Norge, og for håndtering av lokalt ansatt personell i fremtidige internasjonale operasjoner.

– Stortingets vedtak følges opp i en todelt prosess, der «kamptolkene» fra Afghanistan håndteres innen rammen av kvoten for overføringsflyktninger ved at gjeldende spesialordning justeres. Dette er i tråd med tidligere praksis. Det legges et eget løp for å utrede retningslinjene for håndtering av lokalt ansatt personell i fremtidige internasjonale operasjoner, sier Kallmyr.

I tråd med vedtaket fra Stortinget, blir det lagt til grunn en lav terskel for innvilgelser av oppholdstillatelse for tolker som har vært særlig eksponerte og som fyller definisjonen. UDI vil behandle søknadene i tråd med de retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet gir. Departementet har på vanlig måte instruksjonsadgang, slik vi har for alle saker som tas på kvoten for overføringsflyktninger.

– Søkerne vil bli intervjuet og fasiliteter for dette er nå på plass. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke gå ut med detaljer om dette, men vi kan si at saksbehandlingen vil bli prioritert i alle ledd, sier statssekretæren.