– Det er ingen grunn til at Ukraina skal være underlagt andre begrensninger i sin krigføring enn det som følger av krigens folkerett. Det er generalløytnant (p) og president i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug som sier dette. Han får støtte av den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen.

Enkelte land har lagt restriksjoner på bruk av våpen Ukraina har fått levert av vestlige støttespillere. Dette mener Dalhaug det ikke er grunnlag for. Alle mål i Russland som støtter opp under landets folkerettsstridige krig er legitime, er Dalhaugs kommentar.

I en uttalelse forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommer med i en podcast fra Forsvarets forum, gir også han uttrykk for det samme:

For det første bruker jo Russland russiske våpen på ukrainsk jord, det er utgangspunktet. Så Ukraina har all rett til å bruke sine våpen på russisk jord. Det er Ukraina som er angrepet. Så det er ikke noe folkerettslig eller på annet vis noe som hindrer Ukraina fra å gjøre det, sier Eirik Kristoffersen.

MILITÆRE MÅL
Til Nettavisen sier også tidligere forsvarssjef Sverre Diesen at det er helt i orden så lenge det dreier seg om militære mål. Diesen er klar på at dette i seg selv ikke vil føre til noen eskalering av konflikten.

– Hva skulle russerne eskalere med, og hvorfor skulle de gjøre det, er den tidligere forsvarssjefens kommentar til Nettavisen. Trusselen om at Russland vil svare med taktiske atomvåpen mot Vesten ser han som usannsynlig.

Arne Bård Dalhaug tror at krigen i Ukraina er fortsette å være fastlåst og at den kan vare i mange år fremover.

BRINGE KRIGEN NÆRMERE
– Netopp av den grunn er det ekstra viktig med langtrekkende våpen som kan bringe krigen nærmere russerne, sier Dalhaug, mener det er åpenbart at en vesentlig tilførsel av langtrekkende presisjonsild til Ukraina ville øke kostnadene betydelig for Russland.

– Dette er kjernen i den utfordring Ukraina står overfor, sier Dalhaug og fortsetter:

– Napoleon skal ha sagt at i krig holder Gud med de største bataljonene. Russlands befolkning er nærmere fire ganger større, og ressursgrunnlaget Kreml har å trekke på overstiger langt det Kyiv rår over. Dette har nå gitt Russland en betydelig styrkeoverlegenhet på slagfeltet.

MÅ SNU UNDERLEGENHETEN
– I praksis, for at krigslykken skal kunne snu, må de ukrainske styrkene trenes og utrustes med så avanserte våpen at den numeriske underlegenheten ikke lenger gir Russland en større kampkraft enn Ukraina, og dette må kunne vedlikeholdes på ubestemt tid, sier Dalhaug.

– Det er bare slik russisk fremgang kan stoppes, og kanskje etter hvert reverseres, fortsetter han.

Men Dalhaug tror ikke det blir enkelt å få til et slikt program for trening og utrusting. Det vil koste enormt, og vil kreve veldig mye mer enn det har gjort frem til nå. Dette har man fra vestlig side ikke tatt innover seg, ifølge Arne Bård Dalhaug.

Foto (Ukrainske myndigheter): HIMARS er et amerikansk rakettartilleri-system montert på en lastebil. Flere land har levert rakettsystemer som kan brukes mot russisk territorium.