Også sjefen for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig stiller nå spørsmålstegn ved forsker og oberstløytnant Tormod Heiers uttalelser i media.

I forrige uke gikk Heier ut i TV2 og kalte det oppsiktsvekkende at NATO kommer med kritikk av Norge i forbindelse med NATOs planleggingsprosess, NATO Defence Planning Process (NDPP). I en artikkel peker viseadmiralen på at NDPP er en prosess der de ulike alliansepartnerne blir løpende vurdert, og at den kritikk og de kommentarer som fremkommer i den sammenheng i seg selv er lite oppsiktsvekkende.

Ifølge Natvig er det langt mer oppsiktsvekkende at Heier «som bør være kjent med norsk og alliert forsvarsplanlegging» ikke er bedre kjent med NDPP-prosessen og hvordan NATO utvikler styrkemål for medlemsnasjonene.

UENIG I KONKLUSJONENE
Viseadmiralen er også sterkt uenig i de konklusjoner Heier trekker. Heier mener at hvis Norge hadde satset mindre på strategiske kapasiteter, som overvåkningsfly, ubåter og kampfly – og mer på landstyrker – så hadde vi ikke behøvd alliert aktivitet i Norge. Det er i beste fall naivt, ifølge Natvig.

Heiers tese er at når Norge legger hovedvekten på strategiske kapasiteter fremfor et bredere og mer utholdende forsvar, så vil dette føre til at vi må ha hjelp fra allierte styrker også i fredstid.

Natvig er ikke enig i at det norske forsvaret ikke er et breddeforsvar.

– Det er knapt noen småstat som har bevart den samme bredden i forsvarets kapabiliteter som Norge, skriver viseadmiralen.

STADIG KRITIKK
Det er ikke første gang Heier går ut og kritisere norsk forsvarsplanlegging og forholdet til våre allierte.

Ved en rekke anledninger har Heier stått frem i Dagsnytt 18 og i media ellers og hevdet at Norge slipper NATO for nær inn på seg. Han mener allierte øvelser i Norge og i norske interesseområder virker provoserende på Russland.

Blant de ting Heier har trukket frem i den forbindelse er stasjonering av amerikanske US Marines på norsk jord, Norges deltakelse i en flåteøvelse Barentshavet, diverse øvelser som han mener har vært avholdt altfor nær den russiske grensen, og sist øvelsen der norske styrker har operert sammen med amerikanske B-1 bombefly.

– Vi ønsker at allierte styrker skal trene og øve i Norge. Det gir oss verdifull og helt nødvendig kompetanse, skriver viseadmiral Natvig. – Samvirke med våre allierte gjør at vi blir bedre, de blir kjent i våre områder og vi utvikler prosedyrer og tester ut teknologi som virker i arktiske strøk.

– Det må ikke fremstå som om alliert tilstedeværelse er uønsket. Tvert imot, hevder Natvig.

VOKSENDE IRRITASJON
I forsvars- og forskerkretser har det ført til økende irritasjon at Tormod Heier stadig går ut i media og hevder at det er Vesten som provoserer Russland og at Russlands betydelige opprustning de senere år er for å forsvare seg mot et aggressivt og provoserende Vesten. Dette har vært melodien i den propagandakrigen et stadig mer fremoverlent Russland har rettet mot Vesten.

I en artikkel på TV2 skriver den anerkjente journalisten og Russlandkjenneren Øystein Bogen at dersom Putin hadde fått bestemme, hadde Norge aldri vært med i NATO i utgangspunktet. Og kanskje ville det vært russiske bombefly som nå øvde over Trondheimsfjorden i stedet for amerikanske. Vi skal være glade for at det ikke er det.

RUSSISK PROPAGANDAKANAL
For en tid tilbake sto Heier frem i den russiske propagandakanalen Russia Today sammen med en russisk general som bebreidet Norge for å motta amerikanske soldater, allierte ubåter og andre militære kapasiteter, samtidig som han hevdet at Russlands forsvar først og fremst består av forsvarskapasiteter, ikke angrepskapasiteter. I programmet fikk Heier presentert en russisk utgave av boken «Norge mellom USA og Russland» der han hevder at den norske sikkerhetsdebatten er endimensjonal.

Heier blir selv kritisert for sitt endimensjonale forhold til norsk sikkerhetspolitikk.

NORGES BELIGGENHET
Professor og direktør ved Institutt for Forsvarsstudier/Forsvarets høgskole, Kjell Inge Bjerga, peker på at det ikke er noen fasit på hvor mye norsk og lite amerikansk militærmakt – og vice versa – i nordområdene det er som gir mest sikkerhet for Norge. Han mener samtidig at Heier glatt hopper bukk over forskning som viser at småstaten Norge med sin geostrategiske beliggenhet i svært liten grad bestemmer over – eller påvirker – stormaktenes egeninteresser i nordområdene.

I Dagens Næringsliv skriver professor i statsvitenskap og professor II ved Forsvarets høgskole Janne Haaland Matlary at påstanden om at Norge provoserer Russland fordi fire amerikanske bombefly øver ut fra Ørland flystasjon er søkt. En vurdering av hva som eventuelt «provoserer» og leder til potensielt farlig eskalering kan ikke vurderes ut fra hva Russland måtte si om dette, skriver hun.

AVSKREKKING NØDVENDIG
Selve basisen for det norske Forsvaret er avskrekking. Det er den fremste militærstrategien i fredstid og den som Nato bygger på, skriver Matlary. Norge har noen selvpålagte begrensninger i sin nasjonale sikkerhetspolitikk som vi følger, blant annet med hensyn til øvelsesmønster og basepolitikk. Beroligelse forstått som å distansere norske styrker fra amerikanske vil ødelegge avskrekkingen fullstendig, ifølge Matlary.

Foto: NTB