Norges Forsvarsforenings æresmedlem Alv Jacob Fostervoll døde igår, 83 år gammel. Som samfunnsengasjert menneske har Fostervoll satt dype og varige spor etter seg, ikke minst som president i Norges Forsvarsforening.

Lærer eller offiser. Det var yrkesdrømmen slik den kom til uttrykk i en norsk stil som Alv Jacob Fostervoll skrev som sjetteklassing på folkeskolen, der oppgaven var: ”Hva jeg vil bli, og hvorfor”. Det får vi vite når vi blar i tidligere intervjuer med Fostervoll den gang han var president i Norges Forsvarsforening (1981-89)

For Alv Jacob gikk begge yrkesdrømmene i oppfyllelse. Han tok befalskurs i Feltartilleriet i 1954 og avla lærerprøven ved Volda Lærerskule i 1956. Han arbeidet som lærer og skolestyrer i hjemfylket Møre og Romsdal. Fra 1955 til 1977 var han dessuten utskrevet og vernepliktig offiser.

Som samfunnsengasjert menneske har Alv Jacob satt dype og varige spor etter seg. Han var aktiv i lokal- og rikspolitikken for Arbeiderpartiet og satt som Stortingsmann fra Møre og Romsdal fra 1969 til 1977. Som forsvarsminister i Trygve Brattelis to regjeringer på 70-tallet var han en av pådriverne for det internasjonale samarbeidet som resulterte i at Belgia, Nederland, Danmark og Norge gikk sammen om å kjøpe jagerflyet F-16. Dette var et viktig samarbeidsprosjekt i NATO den gangen.

I 25 år helt frem til 2002 var Fostervoll fylkesmann i Møre – og Romsdal. Han var fortsatt aktiv i organisasjonslivet etter at han gikk av som fylkesmann, nå i Den norske Atlanterhavskomité hvor han satt som leder fra 1995-2007.

Alv Jacob Fostervoll la et sterkt personlig engasjement for dagen i sin periode som president i Norges Forsvarsforening og brukte mye tid foreningens utadrettede virksomhet. Hans største bidrag var at han i hele presidenttiden selv sto frem i det offentlige ordskiftet og synliggjorde foreningen i den løpende forsvarsdebatten. Slik kom han til å målbære nettopp den utadrettede, aktive linje som de yngre i flere år hadde arbeidet for. Han hadde vært med i to Arbeiderpartiregjeringer, og da han tiltrådte som president bidro dette til å styrke den tverrpolitiske bredde som gjennom hundre år hadde vært av stor betydning for foreningens troverdighet. Senere er han etterfulgt av andre presidenter med markert tilknytning til Arbeiderpartiet, noe som avgjort har vært en styrke for foreningen.

For Norges Forsvarsforening var det i mange år naturlig å velge Alv Jacob Fostervoll som dirigent på landsmøtene. Med en streng og myndig hånd satte han de ulike forslagene opp mot hverandre og loste det hele trygt i havn, sist på Landsmøtet i Drammen i 2011. I 1995 ble han utnevnt til æresmedlem i foreningen.

I 1995 ble Alv Jacob utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. I tillegg har han en rekke utenlandske utmerkelser. Han har ellers blant annet fått Det Frivillige Skyttervesens hederstegn og HVs Honnør og veteranmedalje, noe som antyder spennvidden i hans virksomhet.