Kontingenten med US Marines i Trøndelag kan komme til å dobles, opplyser amerikanske kilder til Norges Forsvarsforening. Den nåværende styrken som er tildelt av US Marines i Europa er i dag på ca 650, av disse er ca 300 stasjonert i Norge.

Kontingenten med US Marines er en såkalt roterende styrke som i perioder på flere måneder av gangen øver alene og sammen med norske styrker. Styrken har sitt faste tilholdssted på Værnes garnison nord for Trondheim. Værnes er ikke en amerikansk base, men gjester Norge og den norske Vertslandstøttebataljonen.

Hensikten med styrken er å forbedre amerikanske troppers evne til å kjempe i Arktis og å styrke partnerskapet med NATO-allierte i Norge og andre steder i regionen.

US Marines har fra før et tilholdssted i Romania, den såkalte Marine Black Sea Rotational Force. Men dette vil endre seg ved en eventuell stasjonering av ytterligere 300 soldater på Værnes.

I tillegg til kontingenten av US Marines har USA en enhet som har som oppgave å administrere forhåndslagrene i Norge, det såkalte Marine Corps Prepositioning Program-Norway. Lagrene skal være i stand til å forsyne en styrke på bortimot 5.000 soldater i en krisesituasjon.

Med en styrking av US Marine Corps i Norge vil man ifølge kildene kunne skape rom for mer avanserte øvelser, for eksempel luft-til-bakkeoperasjoner, logistikk og operasjoner i cyber-domenet.

En slik utvidelse av den amerikanske styrken vil måte få myndighetenes godkjennelse og man venter at norske myndigheter vil gi et svar i løpet av året.

Foto: Forsvaret