Forsvaret bruker flere hundre ansatte og mange hundre millioner kroner på å utvikle et datasystem deres egne brukere mener bør stanses, skriver Aftenposten. – Hadde vi stanset dette, ville vi råtnet på rot, sier departementsråd Erik Lund-Isaksen.

Datasystemet som blant annet skal brukes til å holde oversikten over innkjøp av nye kampfly og sørge for forsyninger og våpen til alle i Forsvaret, står i fare for å knele, er konklusjonen i rapporten, skriver Aftenposten.

Den hemmeligstemplede rapporten er laget av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som skal være den daglige og største brukeren av superdatasystemet.

Rapporten er stemplet fortrolig og holdt tilbake med henvisning til beskyttelsesinstruksen. Den konkluderer med at hele prosjektet bør revurderes.

Datasystemet skal etter planen skal tas i bruk 1. januar 2016 og brukes til å forvalte innkjøp, materiell, personal og økonomi.

Departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet bekrefter at det er knyttet betydelig risiko til innføringen av systemet.

– Men vi mener at vi totalt sett har kontroll, sier han til Aftenposten.

– Hadde vi stanset dette, ville vi råtnet på rot. Forsvaret har i dag systemer som er gått ut på dato, som ikke henger sammen, sier Lund- Isaksen.

Prisen på det nye systemet anslås nå til minst 1,8 milliarder, en milliard mer enn planlagt