Terrorbombingens tid var ikke forbi. Vi ser daglige reportasjer fra terrorbombingens grusomme resultater i Ukraina. På dette miniseminaret under Arendalsuka fokuserer vi på hva terrorbombing er, hva som er terrorbombingens mål og hva man ønsker å oppnå med terorbombing.

Harald Høiback, oberstløytnant, professor og nestkommanderende ved Forsvarets museer vil bidra med sin kompetanse. Ved siden av sin militære utdannelse har Høiback en mastergrad i historie fra University of Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Arne Bård Dalhaug er president i Norges Forsvarsforening, generalløytnant og tidligere nestleder i Forsvaret. I 2016–2018 arbeidet Dalhaug som sivil observatør for OSSE i Donbass-regionen i Ukraina. Hva ønsker Russland med terrorbombingen? Har de oppnådd det de ønsker? Vil de oppnå det de ønsker? Hva hvis de ikke oppnår ønsket effekt?

Øistein Knudsen jr. er sjef for Sivilforsvaret: Hvor godt forberedt er vi i Norge? Hva er status på sivil side? Hva med beskyttelse av sivile, tilfluktsrom osv.?

Oberstløytnant Stian Nergård Nilsen er sjef for luftvernbataljonen på Evenes. Bataljonen settes opp med det i media ofte omtalte norske luftvernsystemet NASAMS III. Har vi tilstrekkelig med luftvernsystemer til å beskytte befolkningssentra, viktig infrastruktur osv.? Vi reiser spørsmålet om vi har tilstrekkelig med luftvernsystemer til å beskytte befolkningen.

Miniseminaret avsluttes med en paneldebatt med mulighet for publikum å stille spørsmål og ledes av tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth.

Arrangementet finner sted i «Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus» (Sjømandsforeningen) i 3 etasje, torsdag 17. august kl. 1300 – 1430. Seminaret er åpent for alle – hjertelig velkommen.

Her det forsvars- og sikkerhetspolitiske programmet for Arendalsuka. Legg spesielt merke til Norges Forsvarsforenings to arrangementer: «Langtidsplanen for Forsvaret- konsekvenser og veien videre» onsdag kl. 0930 – 1100, og «Terrorbombing – hvor godt er Norge forberedt?» torsdag 1300 – 1430.

 

 


Foto: NTB