Generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug ble søndag valgt til president i Norges Forsvarsforening. Dalhaug er en profilert forsvarsdebattant og har som offiser bakgrunn fra en rekke toppstillinger i inn- og utland. Dalhaug er kritisk til hvordan Norge møter dagens sikkerhetspolitiske utfordringer og mener vi har vært altfor lite ambisiøse når det gjelder utviklingen av Forsvaret.

− Fattigere land enn Norge låner nå penger for å bygge opp sitt forsvar. Men for norske politikere er det mer «business as usual», sier Dalhaug.

– Den finansieringstakten dagens regjering så langt har lagt opp til for Forsvaret er lite egnet til å skape noen entusiasme, hverken hjemme eller blant våre allierte i Nato, sier han videre.

VIL FØLGE FORSVARSKOMMISJONEN
– Vi er et land som grenser til et aggressivt og truende Russland. Først fire år etter at Russland angrep Ukraina, skal Norge som en av de siste i alliansen nå målsettingen om å bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det har jeg liten sans for, sier Dalhaug og håper Forsvarskommisjonens og forsvarssjefens anbefalinger blir styrende for forsvarsbudsjettet allerede i 2024.

Les Norges Forsvarsforenings resolusjon fra landsmøtet her

TIDLIGERE NESTSJEF I FORSVARET
Frem til han gikk av med pensjon fra Forsvaret i 2014 var Dalhaug øverstkommanderende for NATOs Defense College i Roma. Før Roma-oppholdet ledet han den Norske NATO-delegasjonen i Brussel. Fra 2005−08 var han sjef Forsvarsstaben, det vil si nestkommanderende i Forsvaret, under forsvarssjef Sverre Diesen.

Etter toppkarrieren i Forsvaret ble generalløytnanten leder for OSSEs observatørkorps i Luhansk i Ukraina i nærmere tre år. Store deler av tiden tilbrakte han i det «russiskstyrte» Luhansk. Oppgaven som OSSE-observatør var å overvåke overholdelsen av våpenhvileavtalen Minsk II, en avtale Russland brøt en rekke ganger og som utviklet seg til en krig med elleve tusen drepte.

Les artikkelen om Dalhaugs lederskap ved observatørkorpset i Øst-Ukraina her.
https://forsvaretsforum.no/ukraina-utenriks/ved-fronten-i-ost-ukraina/114181

ANALYSER OG ARTIKLER
Etter Russlands angrep på Ukraina i januar 2022 har den nyvalgte presidenten levert en rekke analyser og artikler til tidsskrifter og aviser og holdt en rekke foredrag her hjemme. Han er også fast kommentator i Dagbladet og deltar jevnlig på videolink i avisens nett-TV.

Dalhaug tror Norge må lære seg å leve med et revansjistisk og aggressivt naboland de nærmeste 15−20 årene, og at vi nå går inn i en vanskelig periode der Norge ikke lenger kan pålegge seg begrensninger overfor Russland.

– Nå er det avskrekking som gjelder, sier Dalhaug, og viser til at beroligelse heller ikke lenger er rettesnor for finsk politikk etter at Finland gikk inn i Nato. Dette bør også være Norges budskap, mener han.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug
1985–1987: Instruktør ved Krigsskolen
1988–1989: Stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt
1993–1994: Instruktør ved Hærens stabsskole
1995–1997: Bataljonssjef ved Brigaden i Nord-Norge
1997–1999: Sjef for Skjold garnison
2000–2003: Sjef for Operasjons- og driftsavdelingen i Forsvarets overkommando
2003–2005: Leder ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet
2005–2008: Sjef for Forsvarsstaben, etterfulgte generalløytnant Svein-Ivar Hansen
2008: Sjef for Militærmisjonen i Brussel
2011–2014: Sjef for NATO Defense College, Roma
2016–2018: Sivil observatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i de russisk-okkuperte områdene i Donbas-regionen i Ukraina
Dalhaugs utdannelse omfatter Krigsskolen, Hærens stabsskole, cand. mag. (1983). I 2005 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

PRESIDEENTSKAPET
Norges Forsvarsforenings presidentskap består nå av følgende personer:

Arne Bård Dalhaug, genlt (p), president, ny
Carl Waldemar Wilhelmsen, major, Luftforsvaret, visepresident, ny som visepresident
Georg Groven, leder Stavanger og omegn FF
Rune Jakobsen, genlt (p), tidligere Sjef Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter
Jan Fr. Mack, leder Asker og Bærum FF
Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad (Ap), ny
Connie Stien, kommandør, sjef Forsvarets sikkerhetsavdeling, ny
Mona Stormoen (Hedemarken FF), Elsikkerhet Norge
Terje Surdal (Sarpsborg FF), brannsjef, Forsvaret
Liv Margareth Thorkelsen, Justis og beredskapsdepartementet, hovedlærer FHS, ny