Et kontroversielt Arbeiderparti-forslag har de siste dagene utløst en dramatisk atomstrid i den øverste eliten av norsk politikk. Striden kan bidra til et brudd mellom Ap og regjeringspartiene om det som har vært bærebjelken for norsk sikkerhetspolitikk siden andre verdenskrig.

Skal Norges regjering jobbe for et verdensomfattende forbud mot atomvåpen? Det er spørsmålet som har utløst en av de mest spente situasjonene mellom Erna Solbergs regjering og Stortinget, samtidig som spenningen mellom atommakten Russland og forsvarsalliansen Nato er høy.

I sentrale Nato-kretser mener man Norge vil fremstå som illojale mot Nato dersom Aps politikk vinner frem.

I Stortinget ligger det an til at et flertall, ledet an av Arbeiderpartiet, i Utenrikskomiteen vil bruke en formulering som i praksis pålegger regjeringen å jobbe for et forbud mot atomvåpen. Det kinkige er at Norge bygger sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på Nato, som har atomvåpen som en viktig bærebjelke.
Under den rødgrønne regjeringen ble det på grunn av SV igangsatt et humanitært initiativ hvor man skulle spre kunnskap om konsekvensene av atomvåpen.

Les mer her.

Skartveit: Hva er det egentlig Ap holder på med?
I en kommentar skriver VG at Arbeiderpartiet rokker Ap ved selve grunnlaget for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hva er det egentlig Ap holder på med, spør politisk kommentator Hanne Skartveit.

Tradisjonelt har Høyre og Ap stått sammen om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. De to partiene har vært garantistene for Norges troverdighet som Nato-medlem. De har begge forsvart vår nære allianse med USA.

Ap er nå i ferd med å gå bort fra dette. Partiet ber om at regjeringen skal arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Det betyr at Ap i virkeligheten ønsker at Norge skal bryte med den linjen som våre allierte i Nato står for. Atomvåpen er avgjørende for Natos forsvarsstrategi, skriver VG.

Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss. Målet er at våpnene aldri skal bli brukt. Samtidig arbeider Nato og våre allierte for en balansert nedrustning, og for å hindre at atomvåpen spres til enda flere.

Høyre og Ap kan ikke ha en åpen strid om vårt lands forhold til Nato. De må stå sammen i forsvars – og sikkerhetspolitikken. Særlig i tider som dette.

Alt annet er uansvarlig, konkluderer VG i sin kommentar.

Les mer her.

– Et NATO uten atomvåpen utenkelig

Et NATO uten atomvåpen er utenkelig, skriver forsker Bjørn Olav Knutsen på Forsvarets forskningsinstitutt. Den kjernefysiske kapasiteten i Nato er selve grunnplanken i forsvarsalliansen. Uten kjernevåpen ville ikke Nato eksistert slik vi kjenner det i dag.

Det må være hevet over en hver tvil at det å jobbe for et forbud mot atomvåpen er ikke i tråd med med Natos strategiske konsept, sier FFI-forskeren til VG.

Les mer her.