Regjeringen har besluttet at de planlagte vinterøvelsene med allierte i Indre Troms avlyses. Årsaken er smittesituasjonen i Norge. Etter planen skulle årets vinterøvelse startet i mars og frem til nå har totalt ca. 2900 alliert personell ankommet Indre Troms for å gjennomføre trening og øving.

Norge står nå i en krevende situasjon. Smitteverntiltakene i Nordre-Follo og kommunene rundt er det mest inngripende siden starten på korona-epidemien. Vi må være føre var for å prøve å unngå spredning av det muterte viruset, og etter en helhetlig vurdering av situasjonen har vi bestemt oss for å avlyse de allierte aktivitetene i Troms, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Beslutningen innebærer at øvelsene Rein I og Joint Viking med alliert deltakelse avlyses. Det vil ikke bli tatt inn nye allierte styrker til Indre Troms. For de styrkene som allerede er på plass, vil det bli gjennomført en styrt avvikling, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Forsvaret vil legge til rette for at det kan gjennomføres tilpasset trening i perioden frem til utreise og innenfor det smittevernet tillater.

Frem til nå har totalt ca. 2900 alliert personell ankommet Indre Troms for å gjennomføre trening og øving. Av disse er i overkant av 1000 fra USA, litt under 1000 fra Storbritannia, drøyt 600 fra Nederland og om lag 200 fra Tyskland.

Det er også innført begrensninger på personell som kommer fra rød sone på Østlandet, heter det i meldingen.

Permisjoner for soldater i hele Hæren stanses inntil videre, men det vil innenfor gjeldende smittevernbestemmelser, fortsatt bli gjennomført nasjonal trenings- og øvingsaktivitet i Indre Troms.

-Forsvaret har hatt tre prioriteringer gjennom pandemien: Opprettholde operativ evne, hindre smittespredning og bistå sivilsamfunnet ved behov. Disse ligger fast, sier Bakke-Jensen.

Foto: Forsvaret