På vegne av Norge underskrev forsvarsminister Ine Eriksen Søreide igår avtalen som forplikter Norge til å sette inn militære styrker hurtigere ved kriser ute i verden. Samarbeidsavtalen om utsendelse av internasjonale styrker heter Joint Expeditionary Force (JEF).

Foruten Norge teller koalisjonen Danmark, Nederland, Estland, Latvia, Litauen samt Storbritannia, som skal lede samarbeidet. Forsvarsministre fra de sju landene var samlet i London for å undertegne forsvarssamarbeidet.

Avtalen sikrer en felles styrke fra de sju landene som skal kunne rykke ut kjapt der det trengs. Styrken skal ha høy beredskap og skal kunne mobilisere opptil 10 000 soldater hvis en krise oppstår.

– Hendelsene i Paris og i Mali minner oss om at farene vi står overfor i dag øker både i omfang, størrelse og kompleksitet, sa den britiske forsvarsministeren, Michael Fallon, da avtalen ble signert.

Ine Eriksen Søreide utdyper overfor NRK:

– Tanken er at hvert land stiller med det de har tilgjengelig på kort varsel når en krise oppstår. Beslutningen om deltakelse skal tas i hver enkelt hovedstad, understreker hun.
Søreide sier at styrken vil bidra til bedre sikkerhet i Europa.

Styrken skal både kunne brukes militært og i humanitære operasjoner, som for eksempel en ny ebola-krise.

– JEF øker muligheten til å svare raskt på kriser som er under utvikling, både i og utenfor Europa. Den kan brukes for alt fra kollektivt forsvar og avskrekking, til evakuering og humanitære kriser, sier Søreide. Hun peker også på at JEF bringer nære allierte tettere sammen, og sier at vi, gjennom den høye beredskapen, får vi bedre sikkerhet for alle.

JEF gir også mindre land større muligheter til å bidra til internasjonal krisehåndtering, fordi landene samles i en felles styrke som også skal øve sammen. Ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er dette en videreutvikling av Norges tette samarbeid med britene, og er ikke minst viktig for Norge med tanke på maritim sikkerhet.