Det er i den senere tid fremkommet bekymringer om at US Marines kan forsvinne fra Norge. Samtidig fremkommer det spekulasjoner om at amerikanerne vil avvikle sine forhåndslagre i Trøndelag. Sentrale kilder i Forsvaret opplyser til Norges Forsvarsforening at man fra amerikansk side ikke har mottatt signaler om noen av delene.

Når det gjelder US Marines tilstedeværelse i Norge ønsker amerikanerne å endre det nåværende konseptet med en rotasjonsstyrke på ca. 700. I stedet ønsker amerikanerne å knytte sin vintertrening opp mot øvelser, noe man for det første mener gir større effekt, samtidig som man tidvis får frigitt mannskaper til andre oppgaver andre steder i verden.

I en artikkel på det amerikanske forsvarsdepartementets nettsider beskrives denne formen for trening i Norge som svært nyttig. Her beskrives blant annet øvelsen Thunder Raindeer der amerikanske og norske bakkestyrker blant annet mottok flystøtte fra norske kampfly av typen F-35.

Det nye konseptet betyr at US Marines tilstedeværelse i Norge vil variere sterkt i forhold til tidligere. Tidligere har avtalen mellom USA og Norge gått ut på å huse en rotasjonsstyrke på ca. 700. Nå kan antallet variere fra så å si ingen og opp til flere tusen.

Når det gjelder antakelser om at amerikanerne vil avvikle forhåndlagrene i Norge, er heller ikke dette korrekt. Det betyr imidlertid ikke at ikke konseptet kan endres. I dag er det tilstrekkelig med utstyr til å understøtte en betydelig styrke. Lageret skal ikke bare understøtte operasjoner i Norge, men er ment å understøtte utplassering av styrker også andre steder i verden.

Foto (Forsvaret): Soldater fra 2. bataljon, under brigadeøvelsen Thunder Reindeer, i Målselv, Troms.