Tidligere denne måneden gikk professor Paal Hilde ved Institutt for forsvarsstudier ut og hevdet at Forsvaret må ta tak i sine styringsutfordringer før man putter mer penger inn i Forsvaret. Norges Forsvarsforening kalte dette en avsporing. Nå får Forsvarsforeningen følge av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Om enn på et noe annet grunnlag.

AVSPORING
I en artikkel i Aftenposten i dag skriver forskningssjef for forsvarsøkonomi ved FFI, Sverre Kvalvik at når Hilde skaper et inntrykk av at Forsvaret de siste årene har kunnet øke budsjettene nesten ubegrenset, og at alle pengene er sløst bort på grunn av manglende styring og kontroll, så er det en avsporing av forsvarsdebatten.

– Vår forskning tyder ikke på at Forsvaret preges av svak styring og sløsing, skriver forskningssjefen.

GOD KONTROLL OG STYRING
Kvalvik viser til at man gjennom studier foretatt ved FFI finner at investeringsprosessen i Forsvaret gir god kontroll og styring over hva midlene går til, og at investeringene gjennomføres minst like bra som i andre deler av offentlig sektor.

Han er imidlertid bekymret for at en kraftig satsing på Forsvaret vil møte andre utfordringer.

OMSETTE FRISKE MIDLER RASKT
Blant disse er evnen til å omsette friske midler til forsvarevne raskt. Det tar for eksempel tid å utdanne og trene opp offiserer og spesialister. Man må ifølge Kvalvik tenke tiår frem i tid.

– Debatten om styrkingen av forsvarsøkonomien bør dreie seg om den langsiktige balansen mellom oppgaver, struktur og økonomi, heller enn kortsiktige avsporinger om manglende styring, skriver forskningssjefen.

URFORDRINGER
Arne Bård Dalhaug, tidligere nestsjef i Forsvaret, i dag president i Norges Forsvarsforening ønsker velkommen ikke-tabloide betraktninger rundt forsvarsøkonomien. På sin LinkedIn-side skriver han at det har vært utfordringer forbundet med å øke investeringstakten, men at slik er det i all virksomhet, både offentlig og privat.


Tidligere nestsjef i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug ønsker seg mindre tabloide betraktninger rundt forsvarsøkonomien.

– Det er på ingen måte det samme som at Forsvaret ikke skulle ha nok tillit til å kunne motta helt nødvendige økte bevilgninger, skriver Dalhaug.

Les hele artikkelen i Aftenposten her.

Foto: Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt