EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ble i dag utnevnt til forsvarsminister i regjeringen Solberg, mens Ine Eriksen Søreide går til posten som utenriksminister. Statssekretær Øystein Bø og politisk rådgiver Marte Ziolkowski fortsetter begge i Forsvarsdeptementet, nå under Bakke-Jensens ledelse.

Statssekretær Tone Skogen har fått avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Børge Brende, og er utnevnt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Statssekretær Audun Halvorsen blir statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Endringene i regjeringen kommer som følge av at Børge Brende trer av som utenriksminister, hvor han nå skal bli president i World Economic Forum.

Statsminister Erna Solberg trakk frem hans bakgrunn fra Nord-Norge som en styrke, da hun presenterte den ferske forsvarsministeren.

– I en tid når vi legger store investeringer og økt satsing på forsvaret, blir det viktig å ha en forsvarsminister som også har et nordnorsk perspektiv. Som både kjenner nordområdepolitikken og kunnskap om utviklingen av vårt land, sier Solberg.

Bakke-Jensen fikk sitt første rikspolitiske verv da han ble valgt til stortingsrepresentant i 2009. Før det hadde han sittet ti år i kommunestyret i Båtsfjord, hvor han var ordfører fra 2007 til 2009.

På Stortinget satt han syv år i næringskomiteen, og var blant annet fiskeripolitisk talsperson i Høyre, før han i desember i fjor ble utnevnt til EU- og EØS-minister.

Som EU- og EØS-minister har Bakke-Jensen tidvis blitt brukt av Høyre til å fronte også andre deler av partiets politikk, inkludert forsvarspolitikk, spesielt i Nord-Norge.

52-åringen er fra Båtsfjord i Finnmark som kaller seg for fiskerihovedstaden. Havet og fisken har vært viktig for den ferske forsvarsministeren.

– Jeg er vokst opp ved havet. Jeg er sønnen av en fisker. En del av min yrkeskarriere har jeg brukt ombord i fiskebåter. Havet trives jeg veldig godt med og kan identifisere meg med, sa Bakke-Jensen til Politisk portrett i P2 før årets valgkamp, sier Bakke-Jensen til NRK Finmark.

Norges viktigste område for forsvaret fremover kommer til å være i nordområdene sa Solberg under presentasjonen, og trekker frem Bakke-Jensens forsvarsbakgrunn.

– Frank har en sterk forsvarsbakgrunn. Han har vært vernepliktig og avtjent i hæren på Jørstadmoen og som grensevakt i Kirkenes. Han har vært i UNIFIL i Libanon i 1991, så han vet også litt om hvordan veteraner har det fra den tiden, sier hun.