Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er ikke enig i at Etterretningstjenesten demoniserer Kina.

Bakke-Jensen referer til en leder i Klassekampen etter fremleggelsen av E-tjenestens trusselmelding «Fokus 2020», der det heter at tjenesten driver demonisering når det løfter frem Kina som en sikkerhetspolitisk trussel mot Norge.

Bakke-Jensen presiserer at det E-tjenesten beskriver er Kinas ambisjoner som militærmakt med systemer som vil ha global rekkevidde. Den beskriver den nye «silkeveien» som er nødvendig for å utfordre USA som dominerende verdensmakt, og den beskriver Kina ønske om å være en digital supermakt med kontroll over 5G-nett, fiberkabler, smartby-systemer, noe som gir dem mulighet til å samle inn enorme datamengder, også sensitiv informasjon.

Dette er noe vi må være oppmerksom på, også i Norge, ifølge Bakke-Jensen.

– Det betyr imidlertid ikke at vi ikke har felles interesser med Kina på veldig mange områder, fremholder han. – Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet med Kina og ha dialog med dem om både sikkerhet, handel, klima og en hel rekke andre temaer.

Bakke-Jensen mener videre at det er viktig at vi alle reflekterer over at det ikke bare er militære midler vi kan risikere å bli utsatt for og som vi må være på vakt mot.

– Den teknologiske utviklingen har medført at ikke-militære virkemidler i økende grad kan brukes som et alternativ til militær makt i forfølgelse av de samme politiske målene i fred, krise og krig. Utfordringene kan treffe på tvers av sektorer, ifølge Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen er ikke den eneste som er opptatt av Kinas voksende makt. I en nylig utkommet artikkel i New York Times skriver den kjente og prisbelønnede journalisten David Leonhardt om USAs og Kinas kamp om verdenshegemoniet; om økonomisk makt og kontrollen over internasjonal rettsorden.

Leonhardt mener Amerika og president Trump ikke har møtt utfordringen. USA har neglisjerert investeringer i utdannelse, vitenskap og infrastruktur, satsingsområder som har bidratt til å gjøre landet til en stormakt, hevder han.

Han beskriver et USA som er i ferd med å tape mye av den «myke makten», altså bruken av den økonomiske og kulturelle innflytelse som tradisjonelt har vært grunnlag for USAs fremtredende rolle i verden. Og, ikke minst, USA møter Kina på feil måte: I stedet for å bygge koalisjoner og styrke sin stilling internasjonalt, velger USAs president å fremmedgjøre sine allierte. Han mener en slik politikk er en strategisk gavepakke til Kina.

Artikkelen til Leonhardt omhandler først og fremst USAs utfordringer, men det kan trekkes linjer til Europa.

Les E-tjenestens rapport her.
Les artikkelen i The New York Times her