De svenske regjeringspartiene er sammen med Centern og Liberalerna blitt enig om hvordan det svenske forsvaret skal finansieres.

Budsjettet skal økes med 20 milliarder kroner frem til 2025. Tilskuddet frem til 2022 vil bli finansiert gjennom ved innføring av en ny bankskatt.

Det var i en felles artikkel i Dagens Nyheter før helgen at partilederne for de fire partiene opplyste om økningen. Det ble i helgen bekreftet at økningen skal finansieres gjennom en bankskatt. Hvordan denne eksakt skal utformes vil regjeringen komme tilbake til.

Her kommer det frem at man mener at den sikkerhetspolitiske situasjon har endret seg de senere årene, blant annet som et resultat av den poliltiske utviklingen i Russland og deres forsøk på å undergrave vestlige allianser.

Det heter videre at et væpnet angrep på Sverige ikke kan utelukkes og at dette maner til handling. Hybridkrigføring, gråsoneproblematikk, den militærtekniske utviklingen og Sveriges militærstrategiske stilling, spesielt i Østersjøregionen stiller nye krav til det svenske forsvaret. Det gjelder blant annet utholdenhet, beredskap og krigsdyktighet.

Overenskomsten mellom regjeringspartiene, Centern og Liberalerna innebærer en økning i antall ansatte knyttet til den svenske forsvaret fra 60.000 til 90.000.

Bildet: Svenske soldater under fellesøvelse (foto: Forsvaret)