Heimevernet har fått beskjed om å stoppe endringene i HV. Ordren kommer fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som vil vente med å endre Heimevernet til etter at landmaktutredningen er lagt frem.

Sjefen for HV, generalmajor Tor Rune Raabye, skulle denne uken ha presentert en ny områdestruktur som en konsekvens av at flertallet i Stortinget i november i fjor gikk inn for å redusere HV fra 42 000 og til 35 000 soldater. Nå stoppes arbeidet i påvente av landmaktutredningen. Etter planen skal utredningen om landmakten munne ut i en plan som legges frem i form av en Stortingsproposisjon i oktober i år.

– Det er gledelig at reduksjonen av Heimevernet nå legges på is slik Norges Forsvarsforening foreslo da regjeringen behandlet langtidsplanen for Forsvaret, sier president Lars Myraune i Norges Forsvarsforening. Vi sa da at det virker ulogisk å gjennomføre en slik endring førlandmaktutredningen foreligger, sier han.

Kuttene skulle blant annet føre til at HV-område 08 i Agder og Rogaland ble redusert fra 6300 til 3500 soldater.

Mange ser dette i sammeneheng med den massive kritikk Riksrevisjonen har rettet mot regjeringen som går ut på at hverken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre viktige objekter.

Det har hele tiden vært meningen at også Heimevernets områdestruktur skulle ses i
sammenheng med landmaktstudien, skriver forsvarssjefens pressetalsmann, oberst Sven H. Halvorsen til VG.

Brigader Aril Brandvik som leder landmaktstudien har tidligere uttalt at man ikke ser noen gevinst med å slå sammen de to forsvarsgrenene.

Likevel kan det komme forslag til endringer som griper inn i Heimevernets oppsett. For å få en naturlig rekkefølge og helhet i vurderingene og beslutningene, har derfor Forsvarsdepartementet presisert at landmaktstudien må ferdigstilles før det foretas endringer i Heimevernets områdestruktur,
sier Halvorsen.

Dermed har HV-sjefen, generalmajor Tor Rune Raabye, stanset nedbemanningen av Heimevernet.

Ifølge Heimevernsstaben var 37.040 mannskaper disponert i stillinger 1.februar i år, av disse ca 3 000 i innsatsstyrkene. Et par måneder senere ble dette tallet justert opp til 41 026 oppkledde HV-soldater med tilgjengelig våpen.
Stemmer det siste tallet, så må 3000 HV-soldater ut av HV dersom langtidsplanens måltall på 35 000 soldater, pluss 3 000 i innsatsstyrkene, blir stående.

– Jeg tror vi skal innrømme at vi var for dårlige i oppfølging av objektsikring, svarte Solberg på spørsmål fra Jette Christensen (Ap) og Bård Vegar Solhjell (SV) om sikring av nøkkelobjekter.

– Men nå er det gjort veldig mange tiltak. Objekter går inn og ut av listen, og det vil alltid være noen som ikke har ferdige planer fordi de er nyinnmeldte. Det var også en vekker for å se hvor vi hadde vært for dårlige i tempoet, sa Solberg om Riksrevisjonens kritiske rapport.