– Det tas uforståelige kutt i Forsvaret, sier opposisjonsleder på forsvar Anniken Huitfeldt til Aftenposten. Forsvaret har beordret soldater og offiserer i Hæren og Heimevernet til å levere inn pistolene. Jeg vil be forsvarsministeren begrunne innsparingen for Stortinget, sier hun.

Jeg vil be forsvarsministeren forklare hvilke konsekvenser dette har for vår beredskap, sier Huitfeldt.

Pistolsaken var også et tema da generalmajor og hærsjef Odin Johannessen i går kveld holdt tale i Oslo Militære Samfund.

I en sunn hær uten økonomiske utfordringer hadde selvsagt alle soldater hatt dobbel bevæpning. Det gir best fleksibilitet og selvforsvarsevne på enkeltmannsnivå, sier han.

Hærens driftsbudsjett er dusert med over 50 millioner i år. Andre bindinger i tillegg gir oss over 120 millioner i redusert handlingsfrihet i 2016. For hæren har dette konsekvenser.

Hærsjefen brukte det meste av talen på å beskrive betydningen av å ha soldater på bakken i en konflikt.

Det nytter ikke å bygge tillit, skape stabilitet eller roe gemytter med bare å slippe bomber i hodet på noen, sier Johannessen. Krigens «instrumenter» har utviklet seg – og vil fortsette å utvikle seg – fra klubber, sverd, musketter, automatvåpen, fly og skip til smarte missiler, droner, selvstyrte våpensystem, kunstig intelligens og nanomaterialer.

Men hvis det militære målet skal nås, både uprovosert angrep og rettferdig forsvar, så er det styrt av oss selv – menneskene. Hvis målet er å bevare eller fremme fred, er soldater avgjørende, sier Johannessen.