Den lenge diskuterte avgjørelsen om stridsvognanskaffelser er nå en realitet. På en pressekonferanse på Rena i dag opplyste statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen har besluttet å bestille 54 stridsvogner fra det tyske selskapet Krauss-Maffei Wegmann GmbH. I tillegg har Norge en opsjon på bestilling av ytterligere 18 stridsvogner.

De første nye stridsvognene ventes levert i 2026.

Det har lenge vært spekulert i hvor mange stridsvogner regjeringen ville falle ned på. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har anbefalt ikke å anskaffe stridsvogner, men bruke pengene på andre kapasiteter, som langtrekkende artilleri og luftvern. Han har også uttalt at han ikke er fornøyd med status på Forsvarets beredskapslagre.

Om dette sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram at det er gjort en samlet og helhetlig vurdering av anskaffelsen:

– Basert på en helhetsvurdering er regjeringen kommet til at anskaffelsen av Leopard stridsvogner fra Tyskland er det beste for Norge. Vi mener Norge trenger stridsvogner, sa han. Gram har allerede orientert den tyske forbundskansleren Olaf Scholz om anskaffelsen.

Her presenteres nyheten om anskaffelse av nye stridsvogner til Forsvaret. Fra venstre finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Nye stridsvogner har stor betydning for Forsvaret og er en betydelig styrking av Hæren. I dagens sikkerhetssituasjon blir tett forsvarssamarbeid i Europa stadig viktigere. Med kjøp av tyske stridsvogner sikrer vi at Norge har samme type stridsvogner som våre nordiske naboer og nære allierte. Vi knytter også tettere sikkerhetspolitiske bånd til Tyskland, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

SKEPSIS
Også tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har stilt seg kritisk til anskaffelse av stridsvogner. Han har uttalt at det er meningsløst og at en slik anskaffelse vil være en direkte feilinvestering, mens tidligere forsvarstopp og generalløytnant Robert Mood er noe mer moderat når han uttaler at stridsvogner er noe Norge har lite bruk for.

I en kronikk som ble offentliggjort igår – samme dag som avgjørelsen ble tatt i statsråd – opplyser forsvarssjef Eirik Kristoffersen at han ved å gå imot anskaffelsen har fulgt et råd fra Forsvarets forskningsinstitutt «om å frigjøre midler for å møte den situasjonen vi er i nå og de mulighetene den raske teknologiske utviklingen gir».

Tidligere forsvarssjef og senterpartipolitiker Harald Sunde er på sin side positiv til anskaffelsen, som også har vært nedfelt i Hurdalsplattformen. Generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter FOH, mener stridsvogner er en viktig komponent av landforsvaret, som det vil være behov for fremover.

Les om stridsvogndebatten her

Stortinget godkjente i desember i 2021 en investering på 19 milliarder til innkjøp av nye stridsvogner til Forsvaret. Regjeringen ønsker altså i første rekke å kjøpe 54 stridsvogner, men åpner for å kunne anskaffe ytterligere 18 vogner. Det planlegges med innfasing av vognene i tidsrommet 2026-2031. Anskaffelsen er innenfor kostnadsrammen på 19,7 milliarder kroner som er satt av Stortinget. Kostnadsrammen dekker mer enn selve kjøpet av stridsvognene. Forhandlet pris er kommersielt fortrolig informasjon.