Regjeringen styrker objektsikringen med 535 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019. Politiet får 188,5 millioner, HV får 216,5 millioner og Forsvaret 130 millioner kroner ekstra.

– Vi gjør en betydelig prioritering og ser nå en slutt på denne runden med objektsikring, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Bakgrunnen for satsingen er Riksrevisjonens rapporter om manglende oppfølging av Stortingets pålegg om objektsikring etter terrorhendelsen 22. juli 2011.

22. oktober er det ny lukket høring om saken. Nå svarer Solberg-regjeringen med en rekke nye bevilgninger til sikring statsbudsjettet som legges frem 8. oktober.

Arbeidet med objektsikring i Forsvaret dreier seg om noen hundre objekter og har vist seg langt mer komplisert enn arbeidet med politiets 12 sikringsverdige objekter. Flaskehalser både i Forsvaret og den sivile byggesektoren bremser fremdriften.

I den opprinnelige planen fra 2015 skulle det bevilges 50 millioner kroner årlig. Da ville målet først være nådd i 2025- 10 år etter Stortingets forutsetning. Nå mer enn tredobles beløpet til 180 millioner kroner neste år.

– Heimevernet skal trene mer, får nye uniformer, nye våpen, og vi kjøper inn sperremateriell, sier Bakke Jensen til avisen.

På spørsmålet om når objektsikringen i Forsvaret kan være i havn svarer Solberg at det ikke er mulig å gi et klart estimat på det før i revidert nasjonalbudsjett.

Med objektsikring menes både grunnsikring av skjermingsverdige objekter og sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet. Politiet og Forsvaret skal ved bruk av sikringsstyrker sikre og beskytte viktige områder og fast og rørlig eiendom (objekter).