Joe Bidens administrasjon vurderer nå på nytt tidligere president Trumps beslutning om å trekke 12.000 amerikanske soldater ut av Tyskland. Ifølge sjefen for den amerikanske europeiske militærkommando (EUCOM), general Tod Wolters, vil Biden konkludere etter å ha rådført seg med sivilt og militært lederskap i landet.

Det var i fjor at Donald Trump ga ordre om å trekke tilbake 12.000 av de tilsammen rundt 36.000 soldatene som er stasjonert i Tyskland, med henvisning til Berlins manglende evne til å øke forsvarsutgiftene i henhold til Natos mål som Tyskland ennå ikke hadde oppnådd. Trumps plan var å sende halvparten av soldatene hjem til USA og deployere den andre halvparten på 6.000 soldateri andre europiske land.

Jo Bidens presidentskap er blitt sett på med svært positive øyne i Tyskland. I en meningsmåling utført av YouGov og Friedrich Ebert Foundation, var hele 73 prosent av tyskerne positive til Biden, mot bare 62 prosent i Frankrike og 50 prosent i USA selv.

Trumps melding om tilbaketrekning og omdisponering av amerikanske styrker i Europa blir ikke bare opppfattet som en konsekvens av Tysklands manglende satsing på forsvar. Her ligger reelle interessemotsetninger, blant annet i tysk industris behov for kinesiske markeder. Rett før slutten av 2020 undertegnet EU, under det tyske roterende presidentskapet ledet av Merkel, en omfattende avtale om investeringer (CAI) med Kina, til tross for Bidens uttrykte ønske om å «holde an».

Et annet konfliktområde har vært den russiske rørledningen Nord Stream 2, som skal transportere russisk gass til Tyskland gjennom en 1.224 kilometer lang rørledning i Østersjøen fra Vyborg i Russland til Greifswald i Tyskland. Gassledningen skal sikre bedre tilgang til energi for tysk eksportindustri. For USA representerer prosjektet en trussel, fordi man mener rørledningen vil gjøre Tyskland avhengig av Russland og bidra til å splitte Europa. USA vedtok i desember 2019 sanksjoner mot alle selskaper som er involvert i prosjektet, deriblant flere vesteuropeiske selskaper.